České zemské kolo soutěže Zpěváček 2019

Dne 25. května se v Karlových Varech uskutečnilo České zemské kolo pěvecké soutěže Zpěváček 2019, do kterého postoupili vítězové krajských kol z celých Čech. Finále se uskutečnilo v hotelu Imperial, starobylé majestátní budově, která je jednou z dominant Varů. Další místa lázeňského města si mohli účastníci díky péči organizátorů prohlédnout s průvodcem v rámci bohatého doprovodného programu. 

Z jihlavského krajského kola jeli  reprezentovat Horácko Šimon Štrajt ze SZUŠ Blansko, Viktorie Opatrná z Dřeváčku Jihlava, Magdalena Jarolímková ze souboru Kvítek z Telče a Aneta Jágrová z Drahánku Blansko. 

Při dopoledních zkouškách doprovázel děti Orchestr lidových nástrojů Plzeňského kraje, při soutěži, po vylosování pořadí, děti zazpívaly jednu píseň v doprovodu orchestru vedeného Daliborem Bártem a jednu a cappella. Vystoupení dětí hodnotila porota ve složení: předseda Lubomír Tyllner (Akademie věd Praha), Olga Češková (DAMU), Zdeněk Vejvoda (Akademie věd Praha), Michaela Vondráčková (Český rozhlas Plzeň) a Petr Hájek (Jablonec n. N.). Jejich úloha –  vybrat 10 nejlepších zpěváčků do celostátního kola, které se uskuteční 22.června v Divadle Radost v Brně – byla doslova nezáviděníhodná. Jaká byla však naše radost, když jsme se dozvěděli, že se do výběru dostali zástupci z Horácka, Magdalenka, Viktorka a jako náhradník Šimon!

Čtyři zpěváčci, mezi nimi i Magda a Viktorka, se zúčastní velkého koncertu na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici 28. až 30. června. Byly rozdány také Cena hejtmana Karlovarského kraje, Cena primátorky města Karlovy Vary a zajištěno natáčení v Českém rozhlase Plzeň. 

Na závěr proběhl koncert pětadvacetičlenného Orchestru lidových nástrojů s jeho sólisty a vystoupení dětského folklorního souboru Dyleň z Karlových Varů.

 • Zlatý český Zpěváček 2019 – 1. místo – Vendula Šmejkalová – Sezimovo Ústí
 • Stříbrný český Zpěváček 2019 – 2. místo – Magdalena Jarolímková – Olšany
 • Bronzový český Zpěváček 2019  –  3. místo – Viktorie Opatrná – Jihlava


České zemské kolo 2019-výsledky

Zpráva o výsledcích krajského kola soutěže Zpěváček 2018 Kraje Vysočina a národopisné oblasti Horácko.

V sobotu 17. března 2018 se v Univerzitním centru a státním zámku v Telči uskutečnilo krajské kolo soutěže „horáckých lidových písní“ – ZPĚVÁČEK 2018.  Z celkového počtu 105 přihlášených dětí a mládeže byly obsazeny všechny věkové kategorie a zúčastnilo se 99 dětí. Kategorie:

 1. do 9 let – přihlášeno 38 dětí, účast 36 dětí
 2. 10 – 15 let – přihlášeno 49 dětí, účast 45 dětí
 3. nad 15 let – přihlášeno 18 účastníků, účast 18 účastníků

Výkony soutěžících spravedlivě hodnotila odborná porota, společně s nimi zaujatě sledovali své děti i žáky, rodiče a učitelé. Zpěváčky doprovodily horácké lidové muziky souborů (Pramínek Jihlava, Horácká muzika ze Žďáru n. S., Dřeváček Jihlava, Groš a Rožínka z Dolní Rožínky, Borověnka Štěpánov n. S., Drahan Blansko a další), ale i učitelé základních škol a ZUŠ.

I. mladší kategorie – do 9 let

Umístění:

 1. Rychnovská Eliška, Vrabčátka Jihlava
 2. Humešová Johana, Trnávka Pacov
 3. Píbilová Šárka, Bystřinka Žďár nad Sázavou
 4. Kratochvílová Barbora, ZUŠ Žďár nad Sázavou
 5. Skokanová Kateřina,  Borověnka Štěpánov nad Svratkou

Nejmladší soutěžící a Cenu předsedy Horfos, získala – Matějíčková Barbora  – Jeřabinka Jihlava.

II. kategorie 10 – 15 let

Umístění:

 1. Hrnčířová Barbora – Horácká Muzika Žďár n. Sázavou
  postup České zemské kolo  – 2017
 2. Niederlová Eileen – Studánka Žďár n. Sázavou
  postup České zemské kolo  – 2017
 3. Opatrná Viktorie – Dřeváček Jihlava
  postup  České zemské kolo –2017
 4. Rychnovská Anna – Šípek Jihlava
  náhradník na České zemské kolo
 5. Špačková Daniela – Rožínka, Dolní Rožínka
  náhradník na České zemské kolo

Šesté až desáté místo obsadili bez určení pořadí

 • Joklová Aneta Rožínka, Dolní Rožínka
 • Kukačka Luboš – Studánka Žďár nad Sázavou
 • Trdá Monika – Borověnka Štěpánov nad Svratkou
 • Houdková Lucie – Borověnka Štěpánov nad Svratkou
 • Dibelková Bára – Pramínek Jihlava

III. kategorie 16 let a více

Umístění:

 1. Chmelařová Tereza, Kamínek Žďár nad Sázavou
 2. Roučková Lenka, Kamínek Žďár nad Sázavou
 3. Stemberková Sandra, ZŠ Žďár nad Sázavou

Porotě předsedal Lubomír Tylner z Etnologického ústavu  AV ČR.

Krajské kolo proběhlo za finanční podpory Kraje Vysočina, Města Telče, Státního zámku a Univerzitního centra v Telči. Ceny vítězům předávali společně s předsedou HORFOS p. Jaroslavem Novákem starosta města Telče Roman Fabeš, radní Kraje Vysočina Jana Fišerová a senátor ČR Miloš Vystrčil. Věcné ceny a upomínkové předměty věnovaly firmy –  BS textil Jihlava, Centropen Dačice, EFKO Nové Veselí.  Dále se na akci podílely Dům dětí a mládeže Jihlava a folklorní soubor Pramínek Jihlava.

Všem patří velké poděkování a soutěžícím popřát hodně dalších úspěchů.

Tisková zpráva ve formátu PDF.České zemské kolo Zpěváček 2017 – výsledky

České zemské kolo soutěže Zpěváček se uskutečnilo 13. května 2017 v Telči.

Odborná porota, ve složení Lubomír Tyllner (předseda), Zdeněk Vejvoda, Zuzana Kmoníčková, Markéta Lukešová, Bohumír Budín a Miloslav Brtník, vybrala do celostátního finále Zpěváček 2017, která se koná 17. června 2017 v Kyjově tyto postupující:

 • Markéta Jurniková, (ZUŠ Domažlice)
 • Klára Kaiserová,(Chodsko)
 • Lucie Kovářová,(Nisanka)
 • Eileen Niederlová, (Studánka Žďár n.S., Horácko)
 • Viktorie Opatrná, (Dřeváček Jihlava, Horácko)
 • Radek Pecka, (Planá)
 • Alois Stavárek, (Dřeváček Jihlava, Horácko)
 • Markéta Švehlová, (Jižní Čechy))

Náhradníci jsou

 • Kateřina Lodesová, (Stázka)
 • Martin Janata, (Praha)

Porota rozhodla o pořadí zpěváčků:

 1. místo – Zlatý český Zpěváček 2017 – Alois Stavárek, Dřeváček Jihlava (Horácko)
 2. místo – Stříbrný český Zpěváček 2017 – Viktorie Opatrná, Dřeváček Jihlava (Horácko)
 3. místo – Bronzový český Zpěváček 2017 – Lucie Kovářová, Nisanka Jablonec n.N. a Radek Pecka, ZUŠ Planá

Zpěváčkům byly také uděleny ceny od hostů:

 • Cena náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina, Jany Fischerové – Rybářová Barbora, Šmidlátka  Pardubice
 • Cena starosty města Telče, Romana Fabeše – Markéta Švehlová, Kovářovánek (Jížní Čechy)
 • Cena senátora Parlamentu ČR, Miloše Vystrčila – Martin Janata, Kytice Praha
 • Cena předsedy Horáckého folklorního sdružení, Jaroslava Nováka – Klára Kaiserová, Chasnická dudácká muzika Domažlice ( Chodsko )

Soutěžící obdrželi „pamětní dukát“ kastelána zámku v Telči Bohumila Norka, „pajerské koláče“ a věcné ceny od sponzů : Centropen Dačice, BS textil Jihlava a Suzuky Jihlava.
Cenu diváků získala v hlasování Kateřina  Lodesová, Stázka.

Proběhlo krajské kolo soutěže Zpěváček 2017

V sobotu 25. března 2017 se v Univerzitním centru a na státním zámku v Telči uskutečnilo krajské kolo soutěže „horáckých lidových písní“ – ZPĚVÁČEK 2017.  Z celkového počtu 73 přihlášených dětí a mládeže byly obsazeny všechny věkové kategorie a zúčastnilo se:

 1. kategorie (do 9 let)     – 27 dětí – 22 dětí
 2. kategorie (10 – 16 let) – 39 dětí – 33 dětí
 3. kategorie (nad 16 let) – 10 dětí – 9  dětí

Výkony soutěžících spravedlivě hodnotily dvě odborné poroty, společně s nimi zaujatě sledovali své děti i žáky rodiče a učitelé. Zpěváčky doprovodily horácké lidové muziky souborů (Pramínek Jihlava, Horácká muzika ze Žďáru n. S., Dřeváček Jihlava, Groš a Rožínka z Dolní Rožínky, Borověnka Štěpánov n. S., Drahan Blansko a další), ale i učitelé základních škol a ZUŠ.

Mladší kategorie – do 9 let

1. místo  –  Zítková Nikola, Groš Dolní Rožínka
2. místo  –  Růžičková Kristýna, Kamínek, Žďár n. Sázavou
2. místo  –  Tomášek Slávek, Groš Dolní Rožínka
3. místo  –  Kalná Kateřina, Šípek Jihlava
3. místo  –  Bauerová Jolana, Dřeváček Jihlava

Nejmladší soutěžící a Cenu předsedy Horfos, získala – Hrnčířová Ludmila  – Žďár n. Sázavou.

Hlavní kategorie 10 – 16 let

1. místo – Niederlová Eileen – Studánka Žďár n. Sázavou, postup na České zemské kolo 2017
2. místo – Stavárek Alois – Dřeváček Jihlava, postup na České  zemské kolo 2017
3. místo – Opatrná Viktorie – Dřeváček Jihlava, postup na České zemské kolo 2017
4. místo – Ungermannová Lenka – Trnávka Pacov, náhradník na České zemské kolo 2017
5. místo – Šimánek Adam – ZUŠ Telč, náhradník na České zemské kolo 2017
6.-10. místo (bez určení pořadí)
Kotěrová Kateřina – Škubánek Světlá n. Sázavou, Štrajt Šimon – Drahánek Blansko, Zapletalová Anna – Horácká muzika Žďár n. Sázavou, Hrnčířová Barbora – Horácká muzika Žďár n. Sázavou., Musilová Tereza – Šípek Jihlava

Kategorie nad 16 let

1. místo – Matěj Dohnal, Pramínek Jihlava
2. místo – Pavlína Pulicarová, Pramínek Jihlava
3. místo – Zbyšek Voda, Pramínek Jihlava

Mezi porotci byl jako každoročně i pan Ing. Josef Hora, kterému jsme společně předali Pamětní list k jeho životnímu jubileu 85. let a popřáli jsme mu hodně zdraví, elánu a poděkovali za spolupráci s folklorním sdružením.

Krajské kolo proběhlo za finanční podpory Kraje Vysočina, Města Telče, Státního zámku a Univerzitního centra v Telči. Věcné ceny pro soutěžící věnovaly společnosti BS textil Jihlava, Centropen Dačice, EFKO Nové Veselí. Dále se na akci podílely Dům dětí a mládeže Jihlava a folklorní soubor Pramínek Jihlava.

Všem patří velké poděkování. Soutěžícím přejeme hodně dalších úspěchů.

Jaroslav Novák, předseda Horfos

Nahrávky hlavní kategorie.

foto 1. kategorie 2017

foto 2. kategorie 2017

foto 3. kategorie 2017

Akce na Horácku v roce 2017

 • 3. února – XXXIII. Horácký bál v Krahulčí
 • 11.února – Horácký bál v Jihlavě
 • 25. února – Masopust v Telči – 14 hodin
 • 25. března – krajské kolo Zpěváček 2017 – Telč
 • 8. a 9. dubna – Krajská přehlídka dětských folklorních souborů – DIOD Jihlava
 • 22. dubna – Koncert vítězů Zpěváček 2017 – Žďár nad Sázavou
 • 6. května – Zaplétání máje – Jihlava
 • 13. května – České zemské kolo Zpěváček 2017 – Telč – národní kolo
 • 9. – 11. června – Celostátní přehlídka dětských folklorních souborů – Jihlava
 • 17. června – jarní seminář  ,, Mluvené slovo“ – Jihlava
 • 3. – 7. července – seminář instruktorů – Jihlava
 • říjen – podzimní školení ( dvoudenní ) – „ Taneční melodie z Horácka  III  „