PF2021

Hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti do roku 2021 přeje Horácké folklorní sdružení.

PF2021
PF2021

Školení instruktorů 2020

POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ INSTRUKTORSKÉHO SBORU HORÁCKÉHO FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ z. s.

Vážení přátelé! 

Jménem výboru Horáckého folklorního sdružení si Vás dovoluji pozvat na šestidenní seminář určený pro budoucí instruktory a vedoucí horáckých folklorních souborů, které proběhne 4. – 9. 7. 2020 v DDM Jihlava pod vedením Ing. Miloslava Brtníka a dalších lektorů.

Seminář bude probíhat denně od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin.  

Zájemci o účast na semináři zašlou závaznou přihlášku v elektronické, nebo písemné podobě do 1. června 2019 na email: brtnikovi@seznam.cz

 nebo na adresu: Miloslav Brtník, Nová 476, 588 22 Luka nad Jihlavou 

V přihlášce uveďte soubor a jmenný seznam účastníků.

Vyřizuje: Miloslav Brtník

Obsah školení:

 • Na co by měl vedoucí dbát při nácvicích
 • Anatomie lidského těla se zaměřením na pohyb a správné držení těla
 • Rozcvičky a fyzické průpravy
 • Rytmy a pěvecká průprava
 • Předtaneční průpravy (švihadla, taneční gymnastika, taneční a prostorové etudy).
 • Horácké taneční kroky a tance
 • Oblékání a česání v souborech

Jako nadstavba pro zájemce po 18. hodině povídání o choreografiích a choreografování a o hledání námětů a vytváření scénářů pro folklorní soubor. V této pozdější době je možno se domluvit, oč by ještě byl zájem a buď o tom hned diskutovat, nebo to zařadit do příštích ročníků školení instruktorů.

Miloslav Brtník

České zemské kolo soutěže Zpěváček 2019

Dne 25. května se v Karlových Varech uskutečnilo České zemské kolo pěvecké soutěže Zpěváček 2019, do kterého postoupili vítězové krajských kol z celých Čech. Finále se uskutečnilo v hotelu Imperial, starobylé majestátní budově, která je jednou z dominant Varů. Další místa lázeňského města si mohli účastníci díky péči organizátorů prohlédnout s průvodcem v rámci bohatého doprovodného programu. 

Z jihlavského krajského kola jeli  reprezentovat Horácko Šimon Štrajt ze SZUŠ Blansko, Viktorie Opatrná z Dřeváčku Jihlava, Magdalena Jarolímková ze souboru Kvítek z Telče a Aneta Jágrová z Drahánku Blansko. 

Při dopoledních zkouškách doprovázel děti Orchestr lidových nástrojů Plzeňského kraje, při soutěži, po vylosování pořadí, děti zazpívaly jednu píseň v doprovodu orchestru vedeného Daliborem Bártem a jednu a cappella. Vystoupení dětí hodnotila porota ve složení: předseda Lubomír Tyllner (Akademie věd Praha), Olga Češková (DAMU), Zdeněk Vejvoda (Akademie věd Praha), Michaela Vondráčková (Český rozhlas Plzeň) a Petr Hájek (Jablonec n. N.). Jejich úloha –  vybrat 10 nejlepších zpěváčků do celostátního kola, které se uskuteční 22.června v Divadle Radost v Brně – byla doslova nezáviděníhodná. Jaká byla však naše radost, když jsme se dozvěděli, že se do výběru dostali zástupci z Horácka, Magdalenka, Viktorka a jako náhradník Šimon!

Čtyři zpěváčci, mezi nimi i Magda a Viktorka, se zúčastní velkého koncertu na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici 28. až 30. června. Byly rozdány také Cena hejtmana Karlovarského kraje, Cena primátorky města Karlovy Vary a zajištěno natáčení v Českém rozhlase Plzeň. 

Na závěr proběhl koncert pětadvacetičlenného Orchestru lidových nástrojů s jeho sólisty a vystoupení dětského folklorního souboru Dyleň z Karlových Varů.

 • Zlatý český Zpěváček 2019 – 1. místo – Vendula Šmejkalová – Sezimovo Ústí
 • Stříbrný český Zpěváček 2019 – 2. místo – Magdalena Jarolímková – Olšany
 • Bronzový český Zpěváček 2019  –  3. místo – Viktorie Opatrná – Jihlava

Zpráva o výsledcích krajského kola soutěže Zpěváček 2018 Kraje Vysočina a národopisné oblasti Horácko.

V sobotu 17. března 2018 se v Univerzitním centru a státním zámku v Telči uskutečnilo krajské kolo soutěže „horáckých lidových písní“ – ZPĚVÁČEK 2018.  Z celkového počtu 105 přihlášených dětí a mládeže byly obsazeny všechny věkové kategorie a zúčastnilo se 99 dětí. Kategorie:

 1. do 9 let – přihlášeno 38 dětí, účast 36 dětí
 2. 10 – 15 let – přihlášeno 49 dětí, účast 45 dětí
 3. nad 15 let – přihlášeno 18 účastníků, účast 18 účastníků

Výkony soutěžících spravedlivě hodnotila odborná porota, společně s nimi zaujatě sledovali své děti i žáky, rodiče a učitelé. Zpěváčky doprovodily horácké lidové muziky souborů (Pramínek Jihlava, Horácká muzika ze Žďáru n. S., Dřeváček Jihlava, Groš a Rožínka z Dolní Rožínky, Borověnka Štěpánov n. S., Drahan Blansko a další), ale i učitelé základních škol a ZUŠ.

I. mladší kategorie – do 9 let

Umístění:

 1. Rychnovská Eliška, Vrabčátka Jihlava
 2. Humešová Johana, Trnávka Pacov
 3. Píbilová Šárka, Bystřinka Žďár nad Sázavou
 4. Kratochvílová Barbora, ZUŠ Žďár nad Sázavou
 5. Skokanová Kateřina,  Borověnka Štěpánov nad Svratkou

Nejmladší soutěžící a Cenu předsedy Horfos, získala – Matějíčková Barbora  – Jeřabinka Jihlava.

II. kategorie 10 – 15 let

Umístění:

 1. Hrnčířová Barbora – Horácká Muzika Žďár n. Sázavou
  postup České zemské kolo  – 2017
 2. Niederlová Eileen – Studánka Žďár n. Sázavou
  postup České zemské kolo  – 2017
 3. Opatrná Viktorie – Dřeváček Jihlava
  postup  České zemské kolo –2017
 4. Rychnovská Anna – Šípek Jihlava
  náhradník na České zemské kolo
 5. Špačková Daniela – Rožínka, Dolní Rožínka
  náhradník na České zemské kolo

Šesté až desáté místo obsadili bez určení pořadí

 • Joklová Aneta Rožínka, Dolní Rožínka
 • Kukačka Luboš – Studánka Žďár nad Sázavou
 • Trdá Monika – Borověnka Štěpánov nad Svratkou
 • Houdková Lucie – Borověnka Štěpánov nad Svratkou
 • Dibelková Bára – Pramínek Jihlava

III. kategorie 16 let a více

Umístění:

 1. Chmelařová Tereza, Kamínek Žďár nad Sázavou
 2. Roučková Lenka, Kamínek Žďár nad Sázavou
 3. Stemberková Sandra, ZŠ Žďár nad Sázavou

Porotě předsedal Lubomír Tylner z Etnologického ústavu  AV ČR.

Krajské kolo proběhlo za finanční podpory Kraje Vysočina, Města Telče, Státního zámku a Univerzitního centra v Telči. Ceny vítězům předávali společně s předsedou HORFOS p. Jaroslavem Novákem starosta města Telče Roman Fabeš, radní Kraje Vysočina Jana Fišerová a senátor ČR Miloš Vystrčil. Věcné ceny a upomínkové předměty věnovaly firmy –  BS textil Jihlava, Centropen Dačice, EFKO Nové Veselí.  Dále se na akci podílely Dům dětí a mládeže Jihlava a folklorní soubor Pramínek Jihlava.

Všem patří velké poděkování a soutěžícím popřát hodně dalších úspěchů.

Tisková zpráva ve formátu PDF.