Horfos je dobrovolnou organizací sdružující soubory, skupiny, taneční a pěvecké interprety, muzikanty, choreografy, pedagogy, etnografy a další profesionální a neprofesionální umělce a pracovníky zabývající se lidovým uměním Horácka. Dále také:

 • pečuje o uchování a rozvoj horáckého lidového umění
 • organizuje vzdělávání vedoucích folklorních souborů
 • spolupořádá folklorní festivaly a další folklorní akce
 • pečuje a prezentuje regionální tradice Horácka
 • provádí poradenskou činnost pro soubory
 • koordinuje činnost mezi soubory i jednotlivci
 • získává, zpracovává a předává informace pro soubory

Výbor HORFOS

 • Ing. Miloslav Brtník (předseda)
 • Ing. Bohuslav Voda (místopředseda)
 • Mgr. Jaroslav Dřevo (místopředseda)
 • Mgr. Kateřina Hodinková Fuková
 • Věra Hromádková
 • Jaroslav Jeřábek
 • Zdeněk Koukola

Kontrolní komise

 • Ing. Bohumil Hrubeš (předseda)
 • Urbanová Iveta
 • Hana Březinová

Kontaktní údaje:

Horácké folklorní sdružení, z.s. Jihlava

 • Sídlo: Strojírenská 9/8 , 586 01 Jihlava
 • IČO: 605 45 721
 • DIČ: CZ 60545721
 • e-mail: brtnikovi@seznam.cz
 • Účet ČS a.s. 1465128359/0800

Členské příspěvky HORFOS

Povinností každého clena HORFOS, tedy fyzické osoby ci souboru, je hrazení členských příspěvků. Příspěvky se hradí vždy do 28. února příslušného roku nebo při přihlášení nového člena HORFOS. Výše členských příspěvků je stanovena takto:

 • 200 Kč za každou osobu

Formulář pro soubory a podrobnější informace k úhradě ve formátu doc naleznete zde.

Stanovy HORFOS

Loga ke stažení