Soubor lidových písní a tanců Trnávka a Římskokatolická farnost v Pacově vás srdečně zvou na Velikonoční vítání jara před kostelem sv. Archanděla Michaela v Pacově 1. dubna 2018 v 10:30 hod. Jaro na Českém Horácku, vynášení Smrtky, přinášení létečka, hra na Jidáše, velikonoční zvyky, pomlázka, krása krojů. Plakát