Hodnocení školení v souboru Kalamajka, 29.10.2016

29.10.2016 proběhlo od 9:00 do 16:00 školení horáckých tanců v Havlíčkové Brodě. Toto školení bylo poskytnuto Horáckým folklórním sdružením zdarma na základě členství souboru Kalamajka ve sdružení.

Předmětem školení byl nácvik základních tanečních kroků s důrazem na jejich provedení. Lektorem byl Ing. Miloslav Brtník.  Školení bylo provedeno k úplné spokojenosti všech účastníků jak po stránce náplně tak i s vedením školení ze strany školitele, pana Brtníka.

 

Tisková zpráva ze setkání se zástupci Jihočeského folklorního sdružení

Ve čtvrtek 24. 10. 2013 uvítala krajská kancelář Jihočeského folklorního sdružení (JFoS), jež se nachází v barokní faře v Kovářově, návštěvu z Kraje Vysočina. Hosty přijal předseda JFoS Milan Škoch a to zástupce Horáckého folklorního sdružení Jaroslava Nováka /předsedu/, Miloslava Brtníka /místopředsedu/, Jiřího jedličku /člena výboru/ a Lenku Novotnou /odbor kultury Kraje Vysočina/. Delegace měla zájem o konzultaci týkající se zajišťování činnost Jihočeského folklorního sdružení včetně spolupráce s Jihočeským krajem a dalšími subjekty. Milan Škoch seznámil přítomné, kromě dalšího, s aktivitami JFoS, popsal výbornou spolupráci s Jihočeským krajem, Obcí Kovářov, členskými soubory JFoS a také informoval o příhraničních projektech, které JFoS realizuje. Na to ostatně navázala i prohlídka Česko – rakouského centra rozvoje lidových tradic, jež je umístěna v přízemí barokní fary. Zde měli přítomní možnost shlédnout vystavené exponáty i výstavní panely současného projektu JFoS „Společně za folklorními tradicemi“.