PF 2017 přeje HORFOS
PF 2017 přeje HORFOS

Horfos je dobrovolnou organizací sdružující soubory, skupiny, taneční a pěvecké interprety, muzikanty, choreografy, pedagogy, etnografy a další profesionální a neprofesionální umělce a pracovníky zabývající se lidovým uměním Horácka. Dále také:

 • pečuje o uchování a rozvoj horáckého lidového umění
 • organizuje vzdělávání vedoucích folklorních souborů
 • spolupořádá folklorní festivaly a další folklorní akce
 • pečuje a prezentuje regionální tradice Horácka
 • provádí poradenskou činnost pro soubory
 • koordinuje činnost mezi soubory i jednotlivci
 • získává, zpracovává a předává informace pro soubory

Výbor HORFOS

 • Jaroslav Novák
 • Ing. Miloslav Brtník
 • Mgr. Jaroslav Dřevo
 • MgA. Jiří Jedlička
 • Ing. Bohuslav Voda
 • Eva Bačovská
 • Zdeněk Koukola

Kontrolní komise

 • Věra Hromádková
 • Iveta Urbanová
 • Ing. Bohumil Hrubeš

Kontaktní údaje:

Horácké folklorní sdružení
Sídlo sdružení: Vrchlického 19, 586 01 Jihlava
Kancelář a doručovací adresa: Strojírenská 8/9, 586 01 Jihlava
e-mail: jar.novak@email.cz, brtnikovi@seznam.cz
IČO 60545721, DIČ 314-60545721
účet ČS a.s. 1465128359/0800

Členské příspěvky HORFOS

Povinností každého clena HORFOS, tedy fyzické osoby ci souboru, je hrazení členských příspěvků. Příspěvky se hradí vždy do 28. února příslušného roku nebo při přihlášení nového člena HORFOS. Výše členských příspěvků je stanovena takto:

 • 50 Kč za každou osobu do 15 let
 • 70 Kč za každou osobu od 15 do 26 let
 • 80 Kč za každou osobu starší 26 let

Formulář pro soubory a podrobnější informace k úhradě ve formátu doc naleznete zde.

Stanovy HORFOS