Vynášení smrti od souboru Pramínek Jihlava

Text z Facebook stránky souboru:

SMRTNÁ NEDĚLE
Dnes je pátá postní neděle před Velikonocemi, která se lidově nazývá Smrtná. Z měst i vesnic se vynáší Smrtka, která je symbolem nejen zimy, ale také dlouhých nocí a nemocí. Ač tento den nese smutný název, bývá plný radosti a veselí. Přichází totiž jaro! 🌷
🎼
„Mořena, Mořena,
kams‘ ty klíče dala?
Dala sem je dala,
svatému Jiří,
aby nám otevřel
do ráje dveří.“
Jedná se o starý slovanský zvyk, při kterém se vynášela smrt (Smrtka, Smrtoholka, Morena, Mořena, Mařena) a přinášelo se líto (lítíčko, lítečko), mladý smrček či vrbové proutí nazdobené vyfouklými vejci a barevnymi pentlemi symbolizující nový život, příchod jara.PF2021

Hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti do roku 2021 přeje Horácké folklorní sdružení.

PF2021
PF2021

Školení instruktorů 2020

POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ INSTRUKTORSKÉHO SBORU HORÁCKÉHO FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ z. s.

Vážení přátelé! 

Jménem výboru Horáckého folklorního sdružení si Vás dovoluji pozvat na šestidenní seminář určený pro budoucí instruktory a vedoucí horáckých folklorních souborů, které proběhne 4. – 9. 7. 2020 v DDM Jihlava pod vedením Ing. Miloslava Brtníka a dalších lektorů.

Seminář bude probíhat denně od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin.  

Zájemci o účast na semináři zašlou závaznou přihlášku v elektronické, nebo písemné podobě do 1. června 2019 na email: brtnikovi@seznam.cz

 nebo na adresu: Miloslav Brtník, Nová 476, 588 22 Luka nad Jihlavou 

V přihlášce uveďte soubor a jmenný seznam účastníků.

Vyřizuje: Miloslav Brtník

Obsah školení:

  • Na co by měl vedoucí dbát při nácvicích
  • Anatomie lidského těla se zaměřením na pohyb a správné držení těla
  • Rozcvičky a fyzické průpravy
  • Rytmy a pěvecká průprava
  • Předtaneční průpravy (švihadla, taneční gymnastika, taneční a prostorové etudy).
  • Horácké taneční kroky a tance
  • Oblékání a česání v souborech

Jako nadstavba pro zájemce po 18. hodině povídání o choreografiích a choreografování a o hledání námětů a vytváření scénářů pro folklorní soubor. V této pozdější době je možno se domluvit, oč by ještě byl zájem a buď o tom hned diskutovat, nebo to zařadit do příštích ročníků školení instruktorů.

Miloslav Brtník

České zemské kolo soutěže Zpěváček 2019

Dne 25. května se v Karlových Varech uskutečnilo České zemské kolo pěvecké soutěže Zpěváček 2019, do kterého postoupili vítězové krajských kol z celých Čech. Finále se uskutečnilo v hotelu Imperial, starobylé majestátní budově, která je jednou z dominant Varů. Další místa lázeňského města si mohli účastníci díky péči organizátorů prohlédnout s průvodcem v rámci bohatého doprovodného programu. 

Z jihlavského krajského kola jeli  reprezentovat Horácko Šimon Štrajt ze SZUŠ Blansko, Viktorie Opatrná z Dřeváčku Jihlava, Magdalena Jarolímková ze souboru Kvítek z Telče a Aneta Jágrová z Drahánku Blansko. 

Při dopoledních zkouškách doprovázel děti Orchestr lidových nástrojů Plzeňského kraje, při soutěži, po vylosování pořadí, děti zazpívaly jednu píseň v doprovodu orchestru vedeného Daliborem Bártem a jednu a cappella. Vystoupení dětí hodnotila porota ve složení: předseda Lubomír Tyllner (Akademie věd Praha), Olga Češková (DAMU), Zdeněk Vejvoda (Akademie věd Praha), Michaela Vondráčková (Český rozhlas Plzeň) a Petr Hájek (Jablonec n. N.). Jejich úloha –  vybrat 10 nejlepších zpěváčků do celostátního kola, které se uskuteční 22.června v Divadle Radost v Brně – byla doslova nezáviděníhodná. Jaká byla však naše radost, když jsme se dozvěděli, že se do výběru dostali zástupci z Horácka, Magdalenka, Viktorka a jako náhradník Šimon!

Čtyři zpěváčci, mezi nimi i Magda a Viktorka, se zúčastní velkého koncertu na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici 28. až 30. června. Byly rozdány také Cena hejtmana Karlovarského kraje, Cena primátorky města Karlovy Vary a zajištěno natáčení v Českém rozhlase Plzeň. 

Na závěr proběhl koncert pětadvacetičlenného Orchestru lidových nástrojů s jeho sólisty a vystoupení dětského folklorního souboru Dyleň z Karlových Varů.

  • Zlatý český Zpěváček 2019 – 1. místo – Vendula Šmejkalová – Sezimovo Ústí
  • Stříbrný český Zpěváček 2019 – 2. místo – Magdalena Jarolímková – Olšany
  • Bronzový český Zpěváček 2019  –  3. místo – Viktorie Opatrná – Jihlava