POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ INSTRUKTORSKÉHO SBORU HORÁCKÉHO FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ z. s.

Vážení přátelé! 

Jménem výboru Horáckého folklorního sdružení si Vás dovoluji pozvat na šestidenní seminář určený pro budoucí instruktory a vedoucí horáckých folklorních souborů, které proběhne 4. – 9. 7. 2020 v DDM Jihlava pod vedením Ing. Miloslava Brtníka a dalších lektorů.

Seminář bude probíhat denně od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin.  

Zájemci o účast na semináři zašlou závaznou přihlášku v elektronické, nebo písemné podobě do 1. června 2019 na email: brtnikovi@seznam.cz

 nebo na adresu: Miloslav Brtník, Nová 476, 588 22 Luka nad Jihlavou 

V přihlášce uveďte soubor a jmenný seznam účastníků.

Vyřizuje: Miloslav Brtník

Obsah školení:

  • Na co by měl vedoucí dbát při nácvicích
  • Anatomie lidského těla se zaměřením na pohyb a správné držení těla
  • Rozcvičky a fyzické průpravy
  • Rytmy a pěvecká průprava
  • Předtaneční průpravy (švihadla, taneční gymnastika, taneční a prostorové etudy).
  • Horácké taneční kroky a tance
  • Oblékání a česání v souborech

Jako nadstavba pro zájemce po 18. hodině povídání o choreografiích a choreografování a o hledání námětů a vytváření scénářů pro folklorní soubor. V této pozdější době je možno se domluvit, oč by ještě byl zájem a buď o tom hned diskutovat, nebo to zařadit do příštích ročníků školení instruktorů.

Miloslav Brtník