S našimi nejmenšími jsme napekly tradiční velikonoční pečivo.