Členové souborů Groš a Rožínka se každoročně zapojují do tříkrálové obchůzky, která je součástí celorepublikové charitativní akce Tříkrálová sbírka.

Letos vyrazili ke svému putování od domu k domu přesně 6. ledna, takže jejich věštění podle horáckých tradic bude mít o to větší účinek.

Za všechny koledníky přejeme do následujícího roku „ze sedmého hrnečku“ hlavně zdraví.