• Vedoucí: Zdeněk Koukola
  • Kontakt: zdenekkoukola@seznam.cz
  • Telefon: 604 690 883
  • Adresa: 592 11 Velká Losenice 316