Okřešánek, z.s.
folkorní soubor
Tovární 391
675 21 Okříšky

vedoucí souboru Ilona Jirovská

tel.: +420 602 822 434