Detaily události


Uskuteční se v Národním domě v Třebíči

Program

 • prezence od 9,00 hod
 • 10,00 – 12,30 hod – zkoušky dle rozpisu
 • 11,00 – losování pořadového čísla na vystoupení (losuje vedoucí)
 • 13,00 – 14,00 hod – vystoupení
 • asi 14,30 hod – 16.00 – vyhlášení výsledků a rozborový seminář

Pokyny:

 • čas zkoušky je nutno přesně dodržet, pro nedostatek času nelze přidělit náhradní termín zkoušky
 • u prezence předložte prezenční listiny účinkujících, muziky a doprovod (podepsané)
 • prezence souborů do 10 hodin, kdy se losuje pořadí vystoupení 
 • bude přidělena šatna  a hosteska 
 • prosíme vedoucí souborů, aby se dostavili na hodnocení a seminář

Důležité : 

 • POSLAT  přihlášku na přehlídku – počet účinkujících dětí, muzikantů, vedoucí souboru a dospělí doprovod
 • připomínky a dotazy k dětské přehlídce zašlete obratem
 • zaslat průvodní slovo a počet účinkujících (prezenční listy)
 • možnost objednat pro děti pizzu – podle požadavků !!
 • pořízení  videozáznamu z přehlídky, možnost objednat, ostatní natáčení a fotografování zakázáno
 • doporučujeme si pročíst propozice celostátní dětské přehlídky 2021

Program krajské přehlídky dětských folklorních souborů 2021

Prezenční listina – dětská přehlídka 2021

Protiepidemiologická opatření (odst. 16): Mimořádné-opatření

Fotografie z přehlídky