Detaily události


Soutěž se v roce 2020 neuskuteční.

Datum konání bylo změněno na 10.10.2020. Soutež se uskuteční pouze v případě, že se uskuteční i národní kolo soutěže. 

Datum konání bylo změněno z 4.4. na 3.5.

Pro české zemské finále a regionální soutěžní přehlídková kola vyhlašuje hlavní pořadatel následující propozice:

 1. České zemské finále celostátní soutěže Zpěváček je určeno dětem narozeným v letech 2005 – 2010 (ve věku 10 až 15 let), zpívajícím sólově lidové písně svého národopisného regionu.
 2. Regionální přehlídky, které jsou soutěžní s postupem na české zemské finále, budou uspořádány spolupracujícími regionálními organizacemi během měsíce března (nejpozději do poloviny dubna) a uskuteční se v regionech střední Čechy, západní Čechy, Karlovarsko, jižní Čechy, severní Čechy, východní Čechy a Horácko.
 3. Vystoupení dětí v regionálních soutěžních kolech hodnotí nejméně tříčlenná porota, která s jednoznačným určením pořadí rozhodne o postupu do zemského finále postupovým klíčem, který stanovuje počet dětí (sólových interpretů příslušného věku) a jednoho náhradníka.
 4. Na regionálních soutěžích i v zemském finále zazpívají děti dvě písně ze svého národopisného regionu, odlišného charakteru (volná, taneční) nejméně o dvou slokách. Podle výběru interpreta bude jedna ze soutěžních písní zpívána bez hudebního
  doprovodu. Druhá píseň může (ale nemusí) být doprovázena hudbou.
 5. Zpěváčci hlavní kategorie (10 až 15 let) si s sebou na krajské kolo přivezou notové zápisy obou písní v tónině, ve které budou písně zpívané. Vystoupení na regionálních přehlídkách může být doprovázeno hudebním nástrojem či lidovou hudbou. Doprovodné nástroje je nutno dovézt s sebou. Po domluvě je možné zajistit na místě soutěže klávesy.Při hodnocení zpěváčků budou odbornou porotou sledována především následující kritéria:
  1. výběr soutěžních písní vzhledem k věku interpreta
  2. hlasové a intonační schopnosti
  3. zvládnutí regionálního stylu a dodržení dialektu
  4. hlasová a intonační přesnost a připravenost
  5. výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu, užití lidového kroje
  6. schopnost spolupráce a kontakt s doprovodnou hudbou

  Pěvecký projev lze doplnit vlastním tanečním nebo hudebním doprovodem, ty však nejsou součástí hodnocení.

V krajském kole probíhá soutěž ve třech kategoriích. Mladší (do 9 let), hlavní (10 – 15 let)(ročník 2005 – 2010) a starší (16 – 26 let). Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození, nikoli datum narození.

Do krajského kola soutěže lze přihlásit pouze 3 zpěváčky za soubor či školu v každé kategorii. 

Pro vítěze krajského kola všech tří kategorií (3 z mladší, 10 z hlavní a 3 ze starší kategorie) bude uspořádán koncert vítězů 25. 4. 2020 v Centru tradiční lidové kultury v Třebíči.

České zemské kolo pro vítěze hlavní kategorie krajského kola (3 + 1 náhradník) proběhne 23. 5. 2020 v Jablonci nad Nisou. Náhradník postupuje v případě, že by se někdo z prvních tří nemohl zúčastnit. 

Přihlášky do soutěže ( kompletně vyplněné – včetně názvů zpívaných písní a tónin, ve kterých budou písně zpívány) zasílejte mailem na adresu: brtnikovi@seznam.cz nebo poštou na adresu: Miloslav Brtník, Nová 476, Luka nad Jihlavou nejpozději do 10. 3. 2020.

Přihlášky zaslané později nebo nedostatečně vyplněné nebudou přijaty !!

 

 

Propozice-krajského-kola-Zpěváček-2020

Přihláška-prázdná