Detaily události


Program

 • od 16,00 hod příprava salónku , presence
 • 17,00 hod – společenské setkání při oslavě 30 let činnosti Horfos
 • 19,00 hod – společná večeře
 • 19,30 hod – volební členská schůze
  1. Zahájení, přivítání hostů, oslava 30let horáckého folklorního sdružení
  2. Zpráva o činnosti sdružení za pětileté období, zpráva hospodaření a zpráva kontrolní komise (2016 – 2021)
  3. Volby návrhové, mandátové a volební komise, volby členů výboru a kontrol
  4. Plán činnosti na období 2021 – 2026
  5. Seznámení se Stanovami sdružení, úprava členských příspěvků ….
  6. Diskuse
  7. Usnesení valné hromady

Pozvánka na členskou schůzi HORFOS 2021