Detaily události


Šestidenní seminář určený pro budoucí instruktory a vedoucí horáckých folklorních souborů, které proběhne 4. – 9. 7. 2020 v DDM Jihlava pod vedením Ing. Miloslava Brtníka a dalších lektorů.

Seminář bude probíhat denně od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin.

Zájemci o účast na semináři zašlou závaznou přihlášku v elektronické, nebo písemné podobě do 1. června 2019.

V přihlášce uveďte soubor a jmenný seznam účastníků.

Obsahem školení je:

  • Na co by měl vedoucí dbát při nácvicích
  • Anatomie lidského těla se zaměřením na pohyb a správné držení těla
  • Rozcvičky a fyzické průpravy
  • Rytmy a pěvecká průprava
  • Předtaneční průpravy (švihadla, taneční gymnastika, taneční a prostorové etudy)
  • Horácké taneční kroky a tance
  • Oblékání a česání v souborech

Jako nadstavba pro zájemce po 18. hodině povídání o choreografiích a choreografování a o hledání námětů a vytváření scénářů pro folklorní soubory. V této pozdější době je možno se domluvit, oč by ještě byl zájem a buď o tom hned diskutovat, nebo to zařadit do příštích ročníků školení instruktorů.

Pozvánka na školení instruktorů 2020

Hodnocení školení instruktorů

Letos se sešli příznivci folkloru z horáckých souborů Pramínek, Šípek, Studánka – Kamínek, Bajdyš a 4 instruktoři ze souboru Pramínek.

Pan Brtník nám přednesl o tom, jak vést soubor, zkoušky.  Na co dát pozor, při práci s dětmi v souboru. Dále nás seznámil se zákony jeviště, upozornil na úskalí při tvorbě choreografií, využití rekvizit při vystoupení, na výraz v tanci, … 

Letošní téma Život staré vesnice upoutalo pozornost nejen starších, ale i mladších „souboráků“. Velmi nás oslovilo téma Ukryto v písních. Pan Brtník se zaměřil na odlišnosti v životě lidí dříve a dnes, jak je využít při tvorbě pásma.  Seznámil nás také s literaturou dostupnou pro vedoucí souborů na Horácku, zaměřil se i na PT a čtení jejich záznamů ve skriptech a knihách.  Své znalosti i zkušenosti předával společně se Zbyškem Vodou i v oblasti tvarů, formací, základních kroků, původních tanců a rytmů.

Pohybovou část (rozcvičky, pilates, dynamickou gymnastiku, švihadla, základní kroky, diagonály,…), anatomii a hlasovou průpravu, zpěv si během celého týdne vzali za své Michaela Vodová a Zbyšek Voda.

Statickou gymnastikou nás provedla Lenka Prägerová.

Celé školení proběhlo ve velmi dobré náladě všech zúčastněných. Myslím si, že si každý (nezáleželo na věku, ani na souboru) odnesl plno inspirace, zkušeností a rad do dalšího tancování, popřípadě vedení v souboru.

Velmi si ceníme a děkujeme za každodenní kamarádský přístup, ochotu a trpělivost všech instruktorů během celého kurzu.

Poděkování patří i vedení DDM Jihlava, kde nám bylo poskytnuto perfektní zázemí pro realizaci tohoto školení.

Veliké poděkování od všech účastníků patří především Kraji Vysočina, který nám společně s Horáckým sdružením Horfos, umožnil svojí podporou tuto akci uskutečnit. 

Moc si toho vážíme a věříme, že i v dalších letech budou moci členové folkloru prožívat podobná školení jako letos.

Zapsala Lenka Boudná