Detaily události


Pozvánka na školení instruktorského sboru Horáckého folklorního sdružení, z. s. 

Vážení přátelé!

Jménem výboru Horáckého folklorního sdružení si Vás dovoluji pozvat na sedmidenní seminář určený pro budoucí instruktory a vedoucí horáckých folklorních souborů, který proběhne 3. – 9. 7. 2023 v DDM Jihlava pod vedením Ing. Miloslava Brtníka a dalších lektorů.

Seminář bude probíhat denně 9 – 12, 13 – 17 a 18 – 20 hodin.

V neděli 9. 7. jen do 12 hod.

Zájemci o účast na semináři zašlou závaznou přihlášku v elektronické, nebo písemné podobě do 29. Května 2023 na email: brtnikovi@seznam.cz nebo na adresu: Miloslav Brtník, Nová 476, 588 22 Luka nad Jihlavou

V přihlášce uveďte soubor a jmenný seznam účastníků.

Obsah školení:

  • Anatomie lidského těla se zaměřením na pohyb a správné držení těla
  • Rozcvičky a fyzické průpravy
  • Rytmy a pěvecká průprava
  • Předtaneční průpravy (švihadla, taneční gymnastika, taneční a prostorové etudy).
  • Horácké taneční kroky a tance
  • Oblékání a česání v souborech
  • Základy choreografie a tvoření programů

Po 18. hodině je účast dobrovolná a přednášky budou o choreografiích a choreografování, o hledání námětů a vytváření scénářů pro folklorní soubor, o životě a vztazích na vesnici, o písních a o tom co je v nich ukryto. V této pozdější době je možno se domluvit, oč by ještě byl zájem a buď o tom hned diskutovat, nebo to zařadit do příštích ročníků školení instruktorů.

Účastníci z členských souborů HORFOS si hradí pouze dopravu a stravování. Vlastní kurz mají zdarma. Nečlenové HORFOS zaplatí kurzovné 1.000,- Kč. Je možno přespávat ve vlastním spacáku v Prostorách zkušeben DDM. Jiné ubytování si účastníci musí zajistit a zaplatit sami. Samozřejmě je možné i denní dojíždění.

Ing. Miloslav Brtník

Pozvánka na školení instruktorů 2023

Přihláška na kurz instruktorů