Detaily události


Soubor lidových písní a tanců Trnávka a Římskokatolická farnost v Pacově
vás srdečně zvou na

Velikonoční vítání jara
před kostelem sv. Archanděla Michaela
v Pacově 1. dubna 2018 v 10:30 hod.

Jaro na Českém Horácku, vynášení Smrtky, přinášení létečka, hra na Jidáše, velikonoční zvyky, pomlázka, krása krojů.

Plakát