Detaily události


Horácké kolo soutěže Zpěváček 2022 proběhne 26.3.2022 v Pacově v prostorách zámku a Komunitního centra.

Kategorie

V krajském kole probíhá soutěž ve třech kategoriích. Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození, nikoli datum narození.

 • Mladší (do 9 let),
 • Hlavní (10 – 15 let, ročník 2007 – 2012)
 • Starší (16 – 26 let).

Přihlášky

Do krajského kola soutěže lze přihlásit pouze 3 zpěváčky za soubor či školu v každé kategorii.

Přihlášky do soutěže ( kompletně vyplněné – včetně názvů zpívaných písní a tónin, ve kterých budou písně zpívány) zasílejte mailem na adresu: brtníkovi@seznam.cz nebo poštou na adresu: Miloslav Brtník, Nová 476, Luka nad Jihlavou nejpozději do 11. 3. 2022 .

Přihlášky zaslané později nebo nedostatečně vyplněné nebudou přijaty !!

Informace o soutěži

Pro české zemské finále a regionální soutěžní přehlídková kola vyhlašuje hlavní pořadatel následující propozice: 

 1. České zemské finále celostátní soutěže Zpěváček je určeno dětem narozeným v letech 2007-2012 (ve věku 10–15 let), zpívajícím sólově lidové písně svého národopisného regionu.
 2. Regionální přehlídky, které jsou soutěžní s postupem na české zemské finále, budou uspořádány spolupracujícími regionálními organizacemi během měsíce března (nejpozději do poloviny dubna) a uskuteční se v regionech střední Čechy, západní Čechy, Karlovarsko, jižní Čechy, severní Čechy, východní Čechy a Horácko.
 3. Vystoupení dětí v regionálních soutěžních kolech hodnotí nejméně tříčlenná porota, která s jednoznačným určením pořadí rozhodne o postupu do zemského finále postupovým klíčem, který stanovuje počet dětí (sólových interpretů příslušného věku) a jednoho náhradníka.
 4. Na regionálních soutěžích i v zemském finále zazpívají děti dvě písně ze svého národopisného regionu, odlišného charakteru (volná, taneční) nejméně o dvou slokách. Podle výběru interpreta bude jedna ze soutěžních písní zpívána bez hudebního doprovodu. Druhá píseň může (ale nemusí) být doprovázena hudbou.
 5. Zpěváčci hlavní kategorie (10 – 15 let) si s sebou na krajské kolo přivezou notové zápisy obou písní v tónině, ve které budou písně zpívané. Vystoupení na regionálních přehlídkách může být doprovázeno hudebním nástrojem či lidovou hudbou. Doprovodné nástroje je nutno dovézt s sebou. Po domluvě je možné zajistit na místě soutěže klávesy.

Hodnocená kritéria

Při hodnocení zpěváčků budou odbornou porotou sledována především následující kritéria:

 1. výběr soutěžních písní vzhledem k věku interpreta
 2. hlasové a intonační schopnosti
 3. zvládnutí regionálního stylu a dodržení dialektu
 4. hlasová a intonační přesnost a připravenost
 5. výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu, užití lidového kroje 
 6. schopnost spolupráce a kontakt s doprovodnou hudbou

Pěvecký projev lze doplnit vlastním tanečním nebo hudebním doprovodem, ty však nejsou součástí hodnocení.

Koncert vítězů krajského kola

Pro vítěze krajského kola všech tří kategorií (3 z mladší, 10 z hlavní a 3 ze starší kategorie) bude uspořádán koncert vítězů .

Česká zemská přehlídka

7. zemská postupová přehlídka pro vítěze hlavní kategorie krajského kola (3 + 1 náhradník) proběhne 21. 5. 2022 v Praze v prostorách Kaiserštejnského paláce na Malostranském náměstí.Náhradník postupuje v případě, že by se někdo z prvních třech nemohl zúčastnit.