Naučná publikace o krojích z Horácka. Kniha obsahuje velké množství fotografií krojů z Horácka. Na fotografiích jsou velmi dobře zachyceny i detaily krojů. Jako bonus obsahuje kapitolu o skřípáckých nástrojích a životopis Míly Brtníka.

Při zájmu kontaktujte některého z členů výboru, nebo Muzeum Vysočiny Jihlava. Cena 250Kč/ks.

Jaký kroj, tak se stroj
Jaký kroj, tak se stroj