• Přítomni: Březinová, Urbanová, Brtník, Voda, Koukola,  Hromádková, Hrubeš, Hodinková, Jeřábek
 • Omluveni:  Hrubeš, Dřevo
 • Zapsala: Urbanová

Program: 

 1. Kontrola zápisu
 2. Zpěváček 2022
 3. Zaplétání máje 7.5.2022
 4. Pouť na Zelenou horu 28.9.2022
 5. Různé
 1. Kontrola zápisu – proběhla
 1. Krajské kolo Zpěváček 26.3. 2022
  • Zpěváček 2022  proběhl 26.3.2022 – Pacov Radnice a Komunitní centrum 
  • Za účasti 49 dětí z přihlášených 55.
  • Porotci:
  • Petr Hájek předseda poroty
  • Lojdová Zuzana, Fialová        Fiedler Tomáš, Blažek Jan, Budín Bohumil.
  • Gross Petr zpěv-rozezpívání
  • Oceněn byl rozhovor poroty s se zpěváčky, které o to projevily zájem. Doporučuje se toto zachovat i v příštích ročnících.
  • Výsledky soutěže:
  • Mladší kategorie:
   1. místo – Čápek Jan – Drahánek
   2. místo – Křenková Alžběta – Borověnka
   3. místo – Kubínková Celestýna – Strážišťánek
  • Hlavní kategorie:
   1. místo – Rychnovská Eliška – Šípek
   • Odměnou vítěze Zpěváčka bude vystoupení ve Zvíkovském podhradí – 9.4.2022 – prohlídka senátu i s obědem v senátu ČR s poslancem – Ing. Lukáš Vlček
   1. místo – Horká Tereza  – Kamínek
   2. místo – Urbánková Eliška – Borověnka
   3. místo – Křenková Anežka – Borověnka
   4. místo – Gregáňová Markéta – Horácká muzika
   5. – 10. místo – Reisová Amálie a  Bílková Apolenky ZUŠ Pelhřimov, Vomelová Klára Pramínek, Rychnovská Anna Pramínek, Kubík Michal – Borověnka
  • Starší kategorie:
   1. místo – Roučková Lenka – Kamínek
   2. místo – Křenková Eliška – Borověnka
   3. místo – Ungermannová Lenka – Trnávka
  • Do Zvíkovského podhradí  9.4.20222, byli nominováni Zpěváčci 2022 – Kubík Michal a Křenková Anežka.
  • Do přehlídky Horáckých v Třebíči  muzik byli nominováni 1 – 5. místo z hlavní kategorie. 
  • Do národního kola Český Zpěváček 2022 – 21.5.2022 v Praze v Kaiserštenském paláci, Malostranské náměstí.
  • Za Horácko byli nominováni – 1-3. místo + 4. místo jako náhradník z hlavní kategorie.
  • Instrukce budou ihned zaslány jakmile je obdrží Ing. Voda od organizátoru –
  • Záznamy z krajského kola Zpěváček budou vyvěšeny na Yutubu pod heslem, které bude rozesláno všem zúčastněným.
 1. Zaplétání máje 2022 7.5.2022 v Jihlavě
  • Prezence – vybrat prezenční listiny a rozdat stravenky:  Urbanová, Hodinková, Březinová
  • 2 – stany ze dvou stran, ve stanech by měla být občerstvení – pití – pro učinkující
  • P R O G R A M
   • 9,00 sraz v 11,00 zkoušky
   • Nejsou vyřešeny šatny. Oběd bude v důchodcovské kuchyni na Benešově ulici.
   • Program město:
   • 9,00 prezence
   • 10,00 – 12,00 zkouška souborů
   • 12,00 – 12,30 oběd
   • 14,00 – 15,45 vystoupení souborů
   • 15,45 – 16,00 Zaplétání máje
   • 16,00 – 17,00 vystoupení souborů
   • Od 10,00 hodin jarmark + řemesla + (10 – 14 hodin) – pouliční divadla, kolotoč, chůdy????
   • 14,00 – 15,45 vystoupení souborů
   • Šípek 15 minut
   • Kamínek, Studánka 15 minut
   • Borověnka 20 minut
   • Drahan 20 minut
   • Klobučánek 20 minut
   • 15,45 – 16,00 Předtančení a zaplétání
   • Pramínek, Šípek, Studánka, Drahan
   • 15,55 – 17,00 vystoupení souborů
   • Formani 10 minut
   • Pramínek 20 minut  (Ohně + Milostné tance)
   • Formani 30 minut
  • Měla by být zaplacena doprava souborů. 
 1. Pouť na Zelenou horu 28.9.2022
  • Zelená hora – zajišťuje Růžička ve spolupráci s HORFOSem  Vystoupení souborů viz plakát. Za Žďárské  soubory Studánka, Kamínek Zdeněk Koukola. 
  • Vystoupení ostatních souborů – Pramínek a Šípek Jihlava, Vysočan Hlinsko, Drahan Blansko
  • Plakát – viz stránky HORFOSu
 1. Různé
  • Vystoupení souborů: 
  • Pramínek 8.4. 2022 DK Jihlava
  • Studánka –  23.4.2022 Divadlo Žďár nad Sázavou 18,00 hod
  • Kurzy instruktorů 2.-8.7..2022 – DDM Jihlava