Přítomni: Březinová, Urbanová, Brtník, Voda, Koukola, Hromádková, Hodinková, Jeřábek

Omluveni: Hrubeš, Dřevo

Zapsala: Urbanová

 1. Kontrola zápisu – proběhla
 2. Krajské kolo Zpěváček 26.3.2022
  • zpěváček proběhl 26.3.2022 – Pacov, Radnice a Komunitní centrum za účasti 49 dětí (55 přihlášených)
  • porotci: Petr Hájek (předseda), Zuzana Lojdová, Fialová, Tomáš Fiedler, Jan Blažek, Bohumil Budín
  • rozezpívání vedl Petr Gross
  • Oceněn byl rozhovor poroty se zpěváčky, kteří o to projevili zájem. Doporučuje se zachovat i pro další ročníky.
  • Výsledky
   • Mladší kategorie
    1. Jan Čápek, Drahánek Blansko
    2. Alžběta Křenková, Borověnka Štěpánov nad Svratkou
    3. Celestýna Kubínková, Strážišťánek Pacov
   • Hlavní kategorie
    1. Eliška Rychnovská, Šípek Jihlava – odměnou bude vystoupení na Zvíkovském podhradí (9.4.2022) a prohlídka senátu i s obědem v senátu s poslancem Ing. Lukášem Vlčkem
    2. Tereza Horká, Kamínek Žďár nad Sázavou
    3. Eliška Urbánková, Borověnka Štěpánov nad Svratkou
    4. Anežka Křenková, Borověnka Štěpánov nad Svratkou
    5. Markéta Gregáňová, Horácká muzika
    6. až 10.
     • Amálie Reisová, ZUŠ Pelhřimov
     • Apolena Bílková, ZUŠ Pelhřimov
     • Klára Vomelová, Pramínek Jihlava
     • Anna Rychnovská, Pramínek Jihlava
     • Michal Kubík, Borověnka Štěpánov nad Svratkou
   • Starší kategorie
    1. Lenka Roučková, Kamínek Žďár nad Sázavou
    2. Eliška Křenková, Borověnka Štěpánov nad Svratkou
    3. Lenka Ungermannová, Borověnka Štěpánov nad Svratkou
  • Do Zvíkovského podhradí byli dále nominováni Michal Kubík a Anežka Křenková
  • Na přehlídce lidových muzik v Třebíči vystoupí 1. až 5. z hlavní kategorie
  • Za Horácko byli do národního kola nominováni 1. až 3. z hlavní kategorie (+ 4. jako náhradník)
  • Instrukce budou odeslány ihned, jakmile je Ing. Voda obdrží od organizátorů
 3. Zaplétání máje 7.5.2022 v Jihlavě
  • prezence – vybrat prezenční listiny a rozdat stravenky: Urbanová, Hodinková, Březinová
  • 2 stany ze stran pódia, ve stanech občerstvení
  • program
   • 9 – 12 – zkoušky
   • 14 – vystoupení souborů
   • 15.45 – předtančení a zaplétání
   • 15.55 – vystoupení souborů
 4. Pouť na Zelenou horu
  • zajišťuje p. Růžička ve spolupráci s Horfos
  • vystoupení souborů: Studánka a Kamínek, Žďár nad Sázavou, Pramínek a Šípek Jihlava, Vysočan Hlinsko, Drahan Blansko
 5. různé
  • vystoupení souborů
   • 8.4.2022 – Pramínek Jihlava, 35 let, DKO Jihlava
   • 23.4.2022 – Studánka Ž. n. S., Divadlo, Žďár n. S.,
   • 2.-8.7. – Kurzy instruktorů, DDM Jihlava