Na žádost Horáckého folklorního sdružení zpracovala Bibliografii Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě spolu s pracovištěm pro Tradiční lidovou kulturu při Muzeu Vysočiny Třebíč. V této publikaci naleznete seznam literatury Lidové kultury Horácka, který je zdrojem informací o lidové slovesnosti, lidovém oděvu, lidové hudbě a tanci, zvycích, lidovém umění, stavitelství a řemeslech, etnografii obecně, diplomových pracech, časopisech a dosud vydaných bibliografiích na tato témata.
Přehled dostupné literatury poslouží folklorním souborům, učitelům středních, základních a uměleckých škol i všem zájemcům o lidovou kulturu na Vysočině, kteří mohou aplikovat načerpané poznatky ve své praxi. Věříme, že tento cenný zdroj informací bude hojně využíván a pomůže k rozšíření znalostí a povědomí o lidové kultuře na Vysočině.

Horácké folklorní sdružení tímto děkuje vedení Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě a pracovišti pro Tradiční lidovou kulturu při Muzeu Vysočiny Třebíč za odbornou pomoc a spolupráci.

Ke stažení zde: Bibliografie – Publikace z Horácka.