Najdete zde popsané vybrané tance z pozůstalosti Zdeny Jelínkové. U každého tance je zapsán notový záznam a popis jeho provedení. Publikace obsahuje i DVD s natočenými tanci, které jsou v ní popsány. Pro více informací kontaktujte některého z členů výboru. Cena je 200Kč za DVD a publikaci.