• Předmětem schůze bylo bylo projednání plnění dotací z Krajského úřadu pro rok 2012 a příprava Horáckého
  krojového bálu 2013 ve Žďáru nad Sázavou.
 • 1. Horácký krojový bál 2013
  • Do 15.8.2012 je nutno obvolat soubory, které se chtějí aktivné zůčastnit bálu v lednu 2013.
  • 24.8. se uskuteční setkání s vedoucími horáckých souborů, které se zůčastní Horáckého bálu.
   Na tomto setkání budou rozděleny úkoly vedoucím pro úspěnou organizaci této akce.
  • Bál je zařazen mezi VIP akce Kraje Vysočina pro rok 2013.
 • 2. Přehlídka choreografií mládežnických a dospělých souborů
  • Přehlídka proběhne ve dnech 16.-18.11. 2012
  • Akce je pořádána Artamou Praha v Jihlavě v Kulturním domě odborů.
  • Doporučujeme účast na této akci.
  • V rámci přehlídky proběhne i valná hromada HORFOS.
  • Účastníkům bude z prostředků HORFOS hrazen nocleh a cestovní náklady v max. počtu dvou lidí za soubor.
 • Vzhledem k oznámení některých členů výboru HORFOS, že nadále nechtějí pracovat ve výboru, žádáme soubory
  o návrhy na nové členy HORFOS pro léta 2012-2016. Pro zpracování návrhů žádáme o zaslání jmen kandidátů do konce srpna.