• 1. Zpěváček 2012
  • hlavní pořadatel: HORFOS
  • spolupořadatelé: Krajský úřad kraje Vysočina, DDM Jihlava, DKO Jihlava
  • hlavní sponzor: Centropen
  • mediální partner: časopis Folklor
  • porota hlavní kategorie: Brtník st., Brtníková, Fučík, Novák, Nápravníková
  • porota mladší a starší kategorie: Budín, Hora, Válová, Vodová, Urbanová
  • Materiální zabezpečení:
   • nápoje – Novák
   • zpěvník – Smutná
   • bagety – DDM
   • ceny – Voda, Novák
   • diplomy a plakáty – DDM
   • cestovné – Novák
  • Po vyhlášení hlavní skupiny proběhne informativní schůzka, na které budou předány dopisy postupujícím
   do Velkých Losin, aby se neopakovala situace z minulého roku. Dopisy rodičům připraví p. Voda.
  • Pro příští rok je zapotřebí upravit přihlášku do krajského kola.
  • Koncert vítězů proběhne 20.4.2012 v divadle DIOD. Snížení ceny za pronájem projedná p. Voda.
 • 2. Krajský horácký krojový bál 2013
  • Bál proběhne 26.1.2013 v Domě kultury ve Žďáru nad Sázavou
  • Zatím se přihlásily pouze soubory ze Žďáru, Pacova a Havlíčkova Brodu
 • 3. Folklor v Máji
  • Vzhledem k tomu, že nelze rozdělit pořad na dva dny, rozhodl se HORFOS připravit večerní pořad na 19.5. od 18:00 hod.
 • 4. Valná hromada FOS ČR
  • Uskuteční se v Praze 16-18.11.2012 souběžně s přehlídkou choreografií v Jihlavě (pořádá Artama).
  • Je smutné, že dvě vrcholové organizace nejsou schopny zajistit termíny tak, aby neoslabovaly účast na akcích.
  • Termín školení bude přesunut na 10.11. 2012 z důvodu pořádání těchto dvou akcí. Po tomto školení se uskuteční valná hromada HORFOS.
 • 5. Různé
  • Proběhlo školení Siločáry v duši dítěte. Dle reakcí a hodnocení přítomných se zařadilo mezi nejlepší.
  • Žádáme soubory o zaslání návrhů kandidátů pro práci ve výboru pro další dva roky.
  • Zaplacené příspěvky k 11.3. mají: Kalamajka, Kvítek, Kamínek, Groš, Pramínek, Strážišťan, Škubánek, Mateřídouška, Šípek,
   Trnávka, Vrabčátka, Podjavořičan, Studánka, Rozmarýnek, Bystřinka, Okřešánek, Velen
  • Žádáme soubory o zaplacení příspěvků. V současné době jsou to jediné finanční prostředky, které máme na naši činnost.
  • Prosíme o zaslání kontaktních informací souborů (i v případě jejich změn) na email zbysekvoda(zavináč)seznam(tečka)cz.
   Zatím zaslali pouze soubory Groš, Škubánek a Trnávka.
  • Na žádost proběhla školení v souborech: Škubánek (10.3.) a Kalamajka (11.3.). Posláno hodnocení a presenční listina.
   Vyúčtování proběhne po dodání dotací. Bude proplacenou pouze cestovné.
  • Podařilo se nám vydat sadu tří DVD Horáckých tanců ze zápisů a pozůstalosti Zdeny Jelínkové.
   Cena za sadu: 300Kč pro členy HORFOS, 500Kč pro nečleny.