• 1. Plán akcí
  • Siločáry v duši dítěte – 17.3.2012, DDM Jihlava
   • Přihlášeno 14 osob
   • Lektorem je pan Vlastimil Ondra
   • Poplatek pro členy sdružení se zaplacenými poplatky: 100 Kč, ostatní 200 Kč
  • Zpěváček 2012 – 31.3.2012, DKO Jihlava
   • Je nutno oslovit a požádat o dary a ceny do soutěže. (FOS, Kraj Vysočina, Magistrát města Jihlavy…)
   • Také musíme podat žádost na tuto akci na krajský úřad Kraje Vysočina
  • Koncert absolventů krajské přehlídky Zpěváček 2012 – 20.4.2012, DIOD Jihlava
   • Zpěváčci budou mít možnost vyzkoušet si zpěv na mikrofon, jak je tomu zvykem ve finále ve Velkých Losinách.
  • Seminář pro vedoucí souborů – 2. – 6. července 2012 DDM Jihlava
   • Týdenní školení (cca 10 hodin za týden)
   • Zatím jsou přihlášeni zástupci žďárských souborů a Blanska
  • Folklor v Máji a Horácké slavnosti v Telči – 19. a 20. května 2012
   • Přihlášeno 11 souborů
   • Program – sobota:
    • 10:00 hod – vystoupení telečských dětských souborů
    • 13:30 hod – slavnostní průvod folklorních souborů
    • 14:00 hod – zahájení starostou města Telč, odpolední vystoupení souborů
   • Současně bude probíhat řemeslný trh s ukázkami lidové výroby
  • Podzimní seminář, školení a Valná hromada Horfos (říjen, listopad)
   • Přihlášeno 24 osob
   • Taneční školení zaměřené na oblast Jihlavska
   • Návrh (Míla B.) posunout termín na 16. – 18. 11 2012 z důvodu připravované akce Přehlídka choreografií v DKO Jihlava.
  • Krajský horácký krojový bál ve Žďáře nad Sázavou
   • Přihlášeny soubory ze Žďáru nad Sázavou: Bystřinka, Kamínek a Studánka.
 • 2. Ekonomika sdružení
  • Podané vyúčtování na grant Volný čas 2011 (Kraj Vysočina)
  • Nikdo nezaslal členské příspěvky na rok 2012
  • Neobdrželi jsme dotaci z Prahy
  • Podaná žádost na nový grant Volný čas 2012
 • 3. Různé
  • Žádost o školení souboru Škubánek Svétlá nad Sázavou – 10.3.2012 – podmínkou jsou zaplacené členské příspěvky.
  • Žádost souborů o materiál, DVD a zpěvníky – Blansko, Okřešánek, Rožínka
  • Jednání s Muzeem Vysočiny Jihlava a Info města Jihlava o prodeji vydaných materiálů, knih, zpěvníků a DVD.
  • Připravuje se jednání zástupců ředitelů festivalů a slavností s hejtmanem kraje, zástupců Horfos a Fos Praha – březen, duben 2012