• 1. Setkání ředitelů festivalů
  • V sídle Kraje Vysočina se uskutečnilo setkání ředitelů folklorních festivalů našeho regionu, organizátorů významných folklorních aktivit a zástupců festivalových měst a obcí.
  • Zúčastili se za HORFOS – p. Brtník st., Ing. Brtník, Ing. Voda a pan Novák.
  • Pan Brtník st. převzal bronzovou medaili za celoživoní dílo a přínos folkloru od Kraje Vysočina.
  • Paní Dana Brtníková za celoživoní dílo in memoriam.
  • Byl sestaven plán projektů na roky 2012/13 pro získání grantu VIP akcí z Kraje Vysočina.
   • 31.3. 2012 Zpěváček – krajská přehlídka
   • Otvírání studánek na Stražišti u Pacova květen
   • 19.- 20. 5. květen Telč
   • 14.-17.6. 2012 JFL
   • Bítešské hody a slavnosti Velká Bíteš září
   • Bramborobraní Třebíč září
   • Slavnosti Jeřabin Žďár nad Sázavou září
   • říjen a listopad vzdělávací akce pro soubory
   • Horácký krojový bál ve Žďáře na Sázavou 2013
   • Zpěváček 2013 březen
   • Otvírání studánek na Stražišti u Pacova květen
   • krajská dětská fol. přehlídka duben
   • Horácké slavnosti ve Světlé nad Sázavou květen
   • JFL 2013
   • Bramborobraní Třebíč září
   • Bítešské hody a slavnosti Velká Bíteš září
   • Slavnosti Jeřabin Žďár nad Sázavou září
   • říjen a listopad vzdělávací akce pro soubory
   • Podmínkou dotací je členství souboru nebo festivalu v HORFOSu!
 • 2. Finance – vyúčtování 2011
  • P. Hromádková informovala o skutečném stavu finančního konta a hospodaření Horfos.
  • Zaplacené příspěvky od 21 souborů.
  • Probíhá čerpání prostředků z dotací z Grantu pro volný čas.
 • 3. Hodnocení a problematika organizovaných akcí
  • Zpěváček 2011 – problém místo 4 jen 3 účastníci – proč se nekontaktoval náhradník pro účast ve Velkých Losinách. Nezodpovědným přístupem nominovaných zpěváčků z krajského kola jsme přišli o jedno místo v celostáním kole ve Velkých Losinách, protože se nedostavil. – Bude napsán osobní dopis rodičům nebo souboru, že Horácko připravili o možsnot účasti v celostátním kole.
 • 4. Příprava školení pro soubory
  • Zaslán informativní dopis souborům o připravovaném školení 25 a 26.11.2011
  • Termín přihlášek byl prodloužen do 8.10. Žádáme soubory, aby poslaly přihlášku s počtem účastníků, podle které se bude dále školení zajišťovat
  • Jako každý rok proběhlo 1. týden v červenci školení pro vedoucí souborů o taneční průpravě, základech tanců a vedení souborů. Toto školení pořádal Ing. Miloslav Brtník. Připravujeme jej i na rok 2012.
 • 5. Různé
  • Připomínky ke knize FOSu – v knize je většinově zmiňováno jen Slovácko, Horácko, jako zakládající region FOS je zmiňováno pouze okrajově, bez jediné fotografie!
  • Za příspěvky a finance souborů a členů FOSu tato kniha neposkytuje vyvážené informace a průřez všemi členskými regiony a není dostupná pro prezentaci souborů.
  • Byla změněna kontaktní adresa kvůli zasílání informací z FOSu na pana Jaroslava Nováka: 28. října 550, 588 56 Telč III
  • Jakékoliv připomínky k webovým stránkám, informace o souborech, nebo o připravovaných akcích pište na adresu: zbysekvoda@seznam.cz.