• 1. Informace z mimořádné valné hromady na KÚ v Jihlavě
  • Proběhlo setkání s hejtmanem J. Běhounkem a pí radní pro kulturu M. Kružíkovou, K. Lysou, zástupcem FOSu p. Pšenicou a zástupci regionálního Muzeum Vysočiny z Třebíče.
  • Byl prezentován zpěvník Lidové písně z Podhorácka 2. Také zde vystoupila muzika souboru Bajdyš
  • Mimořádné valné hromady se zúčastnili: Borověnka Štěpánov, Kvítek Telč, Dřeváček Jihlava, Groš a Rožínka, Šípek Jihlava, Škubánek Světlá n/S, Trnávka Pacov, Vrabčátka Jihlava, Kalamajka Havl. Brod, Podjavořičan Telč, Pramínek Jihlava, Strážišťan Pacov (viz prezenční listina), jednotlivci.
  • Prezenční listina valné hromady
  • P. hejtman nastínil možnosti spolupráce mezi Horfosem a krajem Vysočina, o spolupráci hovořili i další hosté.
  • Na mimořádné VH byla projednávána změna názvu, sídla a doplnění stanov (vše bylo jednohlasně schváleno). V další části schůze se projednávala žádost o poskytnutí dotace na činnost Horfosu v r. 2014.
  • P. Dřevo dostal za úkol realizovat vyřízení žádosti na Ministerstvu spravedlnosti.
 • 2. Taneční školení v souboru Kalamajka
  • Školení proběhlo pod vedením M. Brtníka.
  • Zúčastnili se L. Prägerová, Z. Voda, M. Mařánová a členové souboru.
 • 3. Finance
  • Na rok 2014 mají zaplacené příspěvky soubory Pramínek, Šípek, Vrabčátka, Podjavořičan, Groš a Rožínka, Trnávka Pacov.
 • 4. Příprava krajského kola Zpěváček
  • Prezenci mají u hlavní kategorie na starosti J. Dřevo a I. Urbanová. U malé a velké kategorie ji mají na starosti L. Prägerová a E. Souček.
  • Přihlášení účastníci
   • 14 zpěváků v mladší kategorii
   • 53 v hlavní
   • 12 ve starší kategorii
   • 30 lidí jako doprovod
   • 30 pořadatelů
  • Audiovizuální záznam mají na starosti J. Souček (hlavní kategorie) a D. Tilp (malá a velká kategorie).
  • Porota
   • Předsedové: L. Fučík (hlavní kategorie), J. Hora (malá a velká kategorie).
   • Členové: Budín, Němčanovská, Štefáčková, Gross, Preislerová
  • V průběhu soutěže bude p. Hrubeš prodávat zpěvníky a publikace z Horácka.
 • 5. Koncert Zpěváčků
  • Proběhne 12. 4. 2014 v 17h v divadle DIOD Jihlava.
  • Prezenci zajistí p. Voda.
 • 6. Jarní školení
  • Proběhne pravděpodobně 17. 5. 2014 v DKO Jihlava v prostorách centra Bodymove.
  • Celodenní program s dopoledními ukázkovými zkouškami dětských souborů Šípek a Vrabčátka pod vedením L. Boudné a L. Prägerové a odpolední přednáškou na téma tvorby choreografií pro dětské soubory (M. Brtník).
 • 7. Informace z FOSu
  • Finančně se zajišťuje celostátní přehlídka Zpěváček ve Velkých Losinách ve dnech 9. – 11. 5. 2014.
 • Další jednání výboru proběhne po skončení soutěže Zpěváček 5. 4. 2014.