1. Vyúčtování dotace Kraje Vysočina  2014
  • Doklady konzultovány spolu s vyúčtováním  na Kraji Vysočina – ke kontrole a doplnění
  • Jarní seminář   4 918,- Kč  (10 000,- Kč)
  • setkání  a přehlídka souborů    57 692,- Kč    (75 000,- Kč)
  • podzimní školení    31 276,- Kč    (30 000,- Kč)
  • školení v souborech     1 947,- Kč    (5 000,- Kč)
  • zpracování tištěných materiálů    37 757,- Kč    (25 000,- Kč)
  • pořízení materiálového vybavení    66 810,66 Kč   (55 000,- Kč)
 2. Krajská dětská přehlídka soborů 21.-22.3.2015 Jihlava Diod
  • Datum  21.-22.3.2015 , místo Jihlava   Diod
  • Základní info bylo zasláno souborům (termín a podmínky)
  • Souborům zaslat přihlášky – úkol ….
  • Připravit odbornou porotu aspoň 5 lidí
  • Finance – dotace – propagace
  • Náklady – odhad asi 140 000,- Kč přislíbeno
  • předpokládaný příjem pouze 60 000 (Kraj, ministerstvo kultury, Artama atd.), na základě usnesení výboru by bylo vhodné čerpat peníze z krajských dotací 2015 na činnost Horfosu od Kraje Vysočina (200 000,-Kč)
  • Nájem  – Sokolovna + Diod nájem cca 25 000 á den
  • Porota – asi 10 000,- Kč
  • Občerstvení – 500 dětí x 80-100,- Kč na osobu
  • Propagace – plakáty – logo Kraje Vysočina
 3. Zpěváček 18.4.2015 Telč zámek
  • Žádost – pronájmy, doprava propagace, občerstvení, služby  odhad asi 60 000 ,- Kč
  • Dohoda se zámkem o pronájmu – termín 18.4.2015  min. poplatek
  • Upravit propozice věk účastníků  místo 18let do 26let –  Ing. Brtník
  • Upravit a doplnit adresář – škol, ZUŠ, zájmové organizace  a soubory – ing. Voda
  • Ceny – Igráček – zaslat žádost o příspěvek a věcné ceny – není problém o dotaci akorát, napsat co nám dají – výběr darů….. Ing. Voda domluvil
  • Co nejrychleji zaslat přihlášky s propozicemi
 4. Koncert Zpěváčků 29.5.2015 Diod Jihlava
  • Termín koncertu se ještě pravděpodobně upraví změní se na sobotu asi 30.5.2015
 5. Školení
  • Jarní školení – siločáry –  pokud bude volný termín a lektor
  • Podzimní školení –  na základě zájmu účastníků 2denní – návrh tématu  taneční průprava
 6. Finance
  • Oslovili jsme členské soubory  o  potřebě zaplatit co nejdříve příspěvky za soubory
  • Řešení OSA a dotací
  • Účetnictví  – do budoucna – řešení…..  rok 2015 přejít na elektronickou podobu a plynulý přechod na PC
 7. Různé
  • Novák – konzultace s předsedy regionů – domluví se se soubory jak budou řešit problémy s OSA a potom by to bylo možné řešit společně se všemi regiony ČR se zástupci regionů
  • Smlouva s Osou konzultace s p. Zelinkou bude ji vyřizovat pro Jihomoravský kraj
  • Ing. Jedlička mluvil s OSOU v Havlíčkově Brodě – odkázali nás na Prahu
  • Oslovit soubory – kdo to bude potřebovat a za jakých podmínek to bude možné uzavřít  v  rámcové smlouvě.