1. Krajská dětská přehlídka soborů 21.-22.3.2015 Jihlava Diod
    • Je potřeba zajít za p. Kružíkovou  – o domluvě přijetí  na úřadě příští týden – domluvit pravidla o čerpání dotací – domluví termín návštěvy pan Novák – zda to můžeme uspořádat nebo zrušit
    • Datum  21.-22.3.2015 , místo DIOD Jihlava
    • Uzávěrka byla 15.2. 2015 – přihlášky zaslalo 12 souborů
    • Připravit odbornou porotu aspoň 5 lidí – do poroty přijede p. Černíčková z NIPOS ARTAMA
    • Finance – dotace – propagace
    • Náklady – odhad asi 140 000,- Kč přislíbeno  předpokládaný příjem pouze 60 000 (Kraj, ministerstvo kultury, Artama atd.), na základě usnesení výboru by bylo vhodné čerpat peníze z krajských dotací 2015 na činnost Horfosu od Kraje Vysočina (200 000,-Kč)
    • Nájem  – Sokolovna + Diod nájem cca 25 000 á den
    • Porota – asi 10 000,- Kč
    • Občerstvení – 500 dětí x 80-100,- Kč na osobu
    • Doprava – podle toho kolik bude peněz
    • Propagace – plakáty – logo Kraje Vysočina
  2. Zpěváček 18.4.2015 Telč zámek
    • Podána žádost na kraj Vysočina, a problém je v tom, pokud budu položky neuznatelné (např. občerstvení)  nemůže se  dát do celkových nákladů. Nefiguruje ve vyjmenovaných  položkách grantu.
    • Dotovat budou pouze 50% nákladů, maximálně však 30 000 Kč
    • Žádost –  byla podána 29.1.2015.
    • pronájmy, doprava propagace, služby  odhad asi 60 000 ,- Kč
    • Dohoda se zámkem o pronájmu – termín 18.4.2015  min. poplatek, domluveno spolupořadatel akce
    • Upravit propozice věk účastníků  místo 18let do 26let –  Ing. Brtník ještě čeká na plzeňské propozice a podle toho se upraví i ty naše.
    • Upravit a doplnit adresář – škol, ZUŠ, zájmové organizace  a soubory – ing. Voda – zpracovává se
    • Ceny – Igráček – zaslat žádost o příspěvek a věcné ceny – není problém o dotaci akorát, napsat co nám dají – výběr darů….. Ing. Voda domluvil – projednáno telefonicky – dopis se zašle obratem
    • Centropen – tužky – domluvil pan Novák
    • Co nejrychleji zaslat přihlášky s propozicemi, termín uzávěrky 22.března 2015
    • Výběr Zpěváčků 2+1 do v českého kola v Plzni
    • O moravském kole zatím podrobnosti nevíme.
    • Porota – pan Fučík přislíbil účast a osloví se p. Salák a p. Peichlová
  3. Koncert Zpěváčků 29.5.2015 Diod Jihlava
    • Termín koncertu se ještě posunut  na sobotu  30.5.2015 platí, ale bohužel až po krajské soutěži
    • Novák projedná s p. Peichlovou koncert vítězů Zpěváčka k telčskému programu Folkloru v máji 16.5.2015.
  4. Školení
    • Jarní školení – siločáry –  pokud bude volný termín a lektor termín pro lektora školení pozdě
    • Brtník zkusí ještě domluvit p. Tomášovou – muzeum
    • Podzimní školení – taneční na základě zájmu účastníků 2denní – návrh tématu  taneční Horácké tance
    • Horácké tance Z. Jelínkové – termín říjen-listopad ještě se upřesní
  5. Finance
    • Členským souborům jsme zaslaly propozice k uhrazení příspěvků a členskou základnu za soubory
    • Některé soubory již zaslaly příspěvky i přehled členů zatím není výpis, přehled.
    • Dotaz souborů o pojištění souboru na úraz učiní se dotazy na připojištění p. Voda a Kožina
    • Účetnictví  – do budoucna – řešení…..  rok 2015 přejít na elektronickou podobu a plynulý přechod na PC
    • Konzultováno na výboru s p. Hromádkovou o možné domluvě s p. Vlkovou  na provozu  účetnictví  a internetového bankovnictví  – domluví p. Voda
    • Přehled hospodaření za rok 2014 – přednesla p. Hromádková
  6. Různé
    • Novák – žádost o školení v soboru – pan Bock z Kalamajky Havlíčkův Brod, v sobotu 14.2.2015 , uhrazeny členské příspěvky, seznam účastníků a dodržet určitá pravidla.
    • Školení proběhlo v sobotu a za účasti pana Brtníka.
    • Historie skřipácké muziky – Horfos by mohl podpořit a případně pomoci se zpracováním dokumentace.
    • Smlouva s Osou konzultace s p. Zelinkou bude ji vyřizovat pro Jihomoravský kraj – konzultace proběhla, pravděpodobná částka asi 1000,- Kč za soubor.
    • Jiří Jedlička jednal z krajským střediskem OSA v Havlíčkově Brodě a máme se obrátit na Prahu.
    • Oslovit soubory – kdo to bude potřebovat a za jakých podmínek to bude možné uzavřít  v  rámcové smlouvě –  ozvaly se pouze 3 soubory +  Pramínek a Vysočan Jihlava na výboru.