1. Soubory se musí vyjádřit, zda chtějí od HORFOSu zajistit
  • OSA (seznam členů, repertoárové listy (autor choreografie+muziky)+ přehled akcí/2015)
  • smlouvy s OSA (Morava + Čechy) – poplatek za členství 500 bez DPH/soubor (jsou z toho pokryty všechny akce, které pořádáme/rok), pokud by to byl festival, který soubor pořádá (celodenní akce) potom je poplatek 3 000 + 15% DPH. Vyřizuje Zelinka Brno. Soubory dostanou e-mailem informace a zařídí si sami.
  • Odpovědnost vedoucího + úrazové pojištění členů (řeší M. Kožina) – vyřizuje Národní rada dětí a mládeže Praha. Předpoklad je, že by to šlo přes HORFOS. Tedy se o toto pojištění ještě navýší poplatek za r. 2015.
  • Vyúčtování dotace Kraj – 29. 1. podáno vyúčtování 200 tis. Kč na Kraj Vysočina ke kontrole. OKPPCR vyhodnotil, že je v pořádku. Dále předal na Ekon. odbor a Právní odbor.
  • Jednání na KrÚ s paní radní Kružíkovou a L. Novotnou o nové dotaci na rok 2015. Bude poskytnuta dotace 200 tis. Kč. Rada Kraje bude 10. března.
  • Jarní a podzimní školení, program Telč + Světlá, Dětská přehlídka
  • Zpěváček je pokrytý, nebude se pokrývat z 200 tis. Kč.
  • Do čtvrtka se musí podat žádost na Kraj – Lence Novotné. Nebude se žádat více, protože by se nestihla zaplatit Dětská přehlídka. Pro rok 2016 je třeba již během roku 2015 připravit jiný typ smlouvy s Krajem (jako má KOUS), abychom zajistili lepší podmínky pro čerpání (termíny, částky, rozdělování na kroje).
 2. Soubory si musí zařídit změny stanov – názvu souboru –Spolek nebo zapsaný spolek
  • valná hromada – zápis o změně stanov
  • zaslat elektronicky přes formulář na www.justice.cz
  • v papírové podobě poslat na Ministerstvo spravedlnosti
 3. Krajská dětská přehlídka soborů 21.-22.3.2015 Jihlava Diod
  • Je potřeba zajít za p. Kružíkovou  – o domluvě přijetí  na úřadě příští týden – domluvit pravidla o čerpání dotací – domluví termín návštěvy pan Novák – zda to můžeme uspořádat nebo zrušit?
  • Datum 21. – 22. 3. 2015 , místo DIOD Jihlava
  • Uzávěrka byla 15.2. 2015 – přihlášky zaslalo 12 souborů
  • Připravit odbornou porotu aspoň 5 lidí – do poroty přijede p. Černíčková z NIPOS ARTAMA
  • Finance – dotace – propagace
  • Náklady – odhad asi 140 000,- Kč přislíbeno  předpokládaný příjem pouze 60 000 (Kraj, ministerstvo kultury, Artama atd.), na základě usnesení výboru by bylo vhodné čerpat peníze z krajských dotací 2015 na činnost Horfosu od Kraje Vysočina (200 000,-Kč)
  • Nájem  – Sokolovna + Diod nájem cca 25 000 á den
  • Porota – asi 10 000,- Kč
  • Občerstvení – 500 dětí x 80-100,- Kč na osobu
  • Doprava – podle toho kolik bude peněz
  • Propagace – plakáty – logo Kraje Vysočina
  • Účastníci: Rouchováček 1 a 2 z Rouchovan, Rozmarýnek ze Žďáru n S, Bystřinka ze Žďáru n S, Groš a Rožínka z D. Rožínky, Krahuláček z Krahulčí, Borověnka ze Štěpánova nad Svratkou, Bajdyšek st., Bajdyšek ml. z Třebíče, Kamínek ze Žďáru n S, Malá Kalamajka z Havlíčkova Brodu, Šípek z Jihlavy
  • Je třeba udělat plakát + tiskovou zprávu + pozvat média
  • Souborům je třeba poslat rozpis vystoupení – časový harmonogram (dopoledne zkoušky (15 min/soubor), odpoledne vystoupení (15 min/vystoupení) – od 12.30 do 16.30 musí být konec všech vystoupení
  • Prezentace do 10 hodin. Při prezentaci si vedoucí souboru vylosuje pořadí vystoupení.
  • Soubor dostane šatnu v SOKOLu a hostesku. Hodnocení v zasedací sini SOKOLa v 17.30.
  • Porota: Fučík nebo Hora, Černíčková NIPOS, (Kroje – Tomášová, Smutná ?- volat), Skopová nebo Kohoutek
  • Moderátor: Lenka Boudná
  • Vyložení dětí: zastávka autobusu u Zimního stadionu
  • Parkování: U městského vlakového nádraží
  • Prezence, vyúčtování: Urbanová, Dřevo, Hromádková, Hostesky – Pramínek
  • Fotografování, video: Souček, Jedlička, Dohnal
  • Občerstvení: pouze pití, zajistit pizzu + jídlo pro porotu + jídlo pro děti
  • Pozvání: Kružíková, Prokešová, Novotná, Hyský
  • Propagace: plachta Kraje, nápis promítán nebo pevná cedule, tisková zpráva, udělat plakát, obeslat pozvané + novináře
  • Ceny: účastnické diplomy + vítězný diplom (vítěz bude mít zaplaceno startovné na celostát. přehlídce)
  • Placení poroty: 1000 Kč + cesťák
 4. Zpěváček 18. 4. 2015 Telč zámek
  • zaslány propozice souborům, ZUŠkám je třeba dodělat
  • udělat plakát
 5. Školení
  • Jarní školení – KROJE
  • Brtník zkusí ještě domluvit 20. 6. sobota Havířský průvod Jihlava – dopoledne, odpoledne školení na Kroje – pí. Tomášová MV Třebíč + vystoupení Pramínku
  • Co je ve sbírkách muzeí na Vysočině?
  • Podzimní školení – taneční na základě zájmu účastníků 2denní – návrh tématu taneční Horácké tance
  • Jelínkové termín říjen-listopad ještě se upřesní Horácké tance Z. Jelínkové.
 6. Finance
  • Příspěvky dosud zaplatili: Vysočan, Kamínek, Krahuláček, Groš, Rožínka, Rouchováček.
  • Výbor odsouhlasil náhrady jízdného dle vyhlášky 328/2014 Sb. s platností od 1. 1. 2015.
 7. Různé
  • Řešit 70. narozeniny pí Návratové z Podjavořičanu.
  • 3. výročí založení souboru Studánka v divadle ve Žďáru nad Sázavou.