1. OSA
  • zastoupení souborů, které měly zájem vyřídil Zelinka Brno – soubory měly dostat smlouvu a fakturu a po zaplacení SOUHLAS K VEŘEJNÉMU PROVOZOVÁNÍ VEŘEJNÝCH DĚL
  • Odpovědnost vedoucího + úrazové pojištění členů (řeší M. Kožina) – vyřizuje Národní rada dětí a mládeže Praha. Předpoklad je, že by to šlo přes HORFOS. Tedy se o toto pojištění ještě navýší poplatek za r. 2015.
 2. DVD z krajské Dětské přehlídky
  • rozdané souborům v Telči, zbývajícím 2 souborům bude zasláno.
 3. Hodnocení akce Zpěváček
  • Zpěváček – problém s odstoupením porotce před akcí (z důvodu úmrtí v rodině), videozáznam zajistil Josef Souček. Nutné je zajistit notové záznamy pro další postupové přehlídky.
  • Domluvit Český rozhlas Region – na příští rok (pí Marhanová – dramaturgyně). Dechovky jsou prezentovány, folklor není.
  • Skutečné náklady 64 000 Kč – Předpoklad (30 000 Horfos, 30 000 Kč Kraj Vysočina). Vyúčtování do konce roku, bude provedeno dříve. Město Telč přispělo 5 000 Kč.
 4. Hodnocení Českého kola Zpěváček v Plzni 23. 5. 2015
  • 18 zpěváčků z Čech – 2 z Vysočiny (Stavárek, Brestovská). Stavárek se umístil druhý a Brestovská se neumístila.
  • Proběhne 7. 6. Moravské zemské kolo Zpěváček v Uherském Hradišti – (ještě před realizací Českého kola byl přihlášen Stavárek)
  • Celostátní kolo Zpěváček bude v Brně asi v říjnu – Stavárek tam bude reprezentovat.
  • HORFOs podporuje rotační systém soutěží (konání v jiném kraji) a bude se ucházet o České kolo Zpěváček 2016.
  • Koncert Zpěváčků bude 30. 5. od 16.00 do 17.00 v DIODU, poté bude vystoupení Pramínku. Program Pramínku bude reprízován do 19.00. Zasedací místnost pro Zpěváčky uhradí HORFOS.
 5. 16. 4. Folklor v Máji – Telč
  • 3 dospělé soubory a dětské soubory, 3 nejlepší Zpěváčci z Krajského kola se nedostavili
 6. 23. 5. proběhl festival Horácko zpívá a tančí Světlá nad Sázavou
  • 10 souborů. Dobrá podpora ze strany města Světlá nad Sázavou.
 7. 3. výročí založení souboru Studánka v divadle ve Žďáru nad Sázavou
 8. 30 let výročí Studánky – Žďár nad Sázavou (zámek, náměstí)
 9. 13. 6. 2015 Celostátní přehlídka dětských folklorních souborů DKO Jihlava
  • výběr z Krajských přehlídek – doporučujeme
  • ARTAMA
 10. Setkání skřípáckých muzik
  • Neděle 20. 9. 2015
  • Státní zámek Telč
 11. Školení
  • Sobota 20. 6. Jarní školení – KROJE Jihlava. V 9.00 prezentace, poté bude v 10.00 Havířský průvod, na náměstí vystoupení Pramínku. Od 13 do 17.00 odpoledne školení na Kroje z Vysočiny – pí. Tomášová MV Třebíč. Účastnický poplatek na člena 100 Kč (oběd), nečlenové 200 Kč. Podmínky budou znovu zaslány opět souborům, dosud se nikdo nepřihlásil. Bude v Domě dětí – Brněnská ulice, poblíž bude zajištěn oběd – nad 100 Kč si každý platí sám, přezuvky s sebou. Termín přihlášek do středy 10. 6.
 12. Finance
  • SW na účetní program pro neziskové organizace – není ale možné koupit z dotace Kraje.
  • Jednání s pí Hromádkovou – J. Novák.
 13. Různé
  • úpravy webu – odrážka na literaturu – Bibliografii – samostatná odrážka