Přítomni: Novák, Brtník, Voda, Urbanová, Hromádková
Omluveni: Kožina, Jedlička, Dřevo, Hrubeš, Prägerová,

Program:  9,30 – 15,00 hod

 1. Zpěváček 2016
 2. Koncert vítězů Zpěváček 2016
 3. České zemské kolo Zpěváček 2016
 4. Termíny akcí 2017
 5. Finance
 6. Žádost o dotaci na rok 2016 – návrhy smlouvy
 1. Zpěváček 23.4.2016
  • Na základě smlouvy s Krajem Vysočina, bylo podáno vyúčtování akce, po odsouhlasení nákladů na akci nám byla zaslána dotace ve výši 28.745,- Kč.
  • Nebyly uznány náklady na pořadatele a hostesky akce.
  • Obdrželi jsme rozhodnutí o přiznané dotaci města Telč, v pondělí 6.6.2016 bude podepsána smlouva o příspěvku.
 2. Koncert vítězů zpěváček 14.5.2016 v Havlíčkově Brodě
  • Akce se zúčastnili vybraní vítězové krajského kola Zpěváček 2016 (2 byli omluveni) za doprovodu muziky souboru Pramínek.
  • Folklorní soubor Kalamajka, Malá Kalamajka a pěvecký sbor ZUŠ se postarali o doprovodný program.
  • Doplnit vyúčtování akce (pronájem sálu, náklady na propagaci, plakáty, pozvánky a hodnocení akce – provede Jiří Jedlička).
 3. České zemské kolo Zpěváček 21.5.2016
  • Akci pořádalo Jihočeské folklorní sdružení v hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí. Horácko reprezentovali Kateřina Kotěrová (Škubánek, Světlá nad Sázavou) a Alois Stavárek (Dřeváček – 2.místo).
  • Na základě úspěšného předvedení byli nominováni do celostátního kola, které proběhne v neděli 5.6.2016 v Domě kultury v městě Vsetín. Zároveň proběhlo setkání zástupců regionálních sdružení Čech a Moravy, hovořilo se o koncepci přípravy zemských kol Zpěváčků  v roce 2017 a 2018. Rok 2017 bude zemské kolo na Horácku.
 4. Termíny akcí 2017
  • Krajské regionální kolo Zpěváček 2017 (dle propozic má proběhnou do 20.4.2017)
   • Termín je stanoven na 25.3.
  • České zemské kolo zpěváček 2017 v Telči – bude 29.4. nebo 13.5. 2017
  • Krajská přehlídka dětský folklorních souborů 8. – 9.4.2017
  • Koncert vítězů Zpěváček 2017 – návrh je Žďár n. Sázavou 22.4. nebo 29.4.2017
   • Další možnosti uskutečnění koncertů Zpěváček – Stříbrné terasy  a Kraj Vysočina v Jihlavě nebo na zámku v Třebíči.
  • Horácké dny v Praze 20.5.2017
  • Horácko zpívá a tančí – festival ve Světlé nad Sázavou 26.-27.5.2017
  • Zaplétání máje – květen 2017
 5. Finance
  • P. Hromádková předložila přehled o zaplacení příspěvků na rok 2016, vyúčtování dotace Zpěváček 2016, přehled hospodaření za 1. pololetí 2016.
  • Nová smlouva o změně telefonních poplatků T-mobile.
  • Doplnění změn na finančním úřadě – Oznámení donese Urbanová.
  • Zaplétání máje 7.5.2016 v Jihlavě – doplnit peněžité doklady (cestovné, pronájem a ostatní) a zpracování hodnocení akce (p. Boudná a Urbanová), plakáty propagace upraví Zbyšek Voda (loga HORFOSu a Kraje Vysočina).
 6. Žádost o dotaci na rok 2016 – návrhy smlouvy
  • Na základě písemného připomínkování p. Novotné (odbor kultury KÚ) byla upravena žádost o poskytnutí dotace, která bude znovu předložena p. Novákem. Rovněž byl projednán nový návrh smlouvy, dle připomínek členů výboru nesouhlasíme s bodem čl. 6 způsobu poskytnutí dotace. Dotace bude rozdělena na 2 částky ve výši 100000,- Kč. První částka bude poukázána do 60 kalendářních dnů od podepsání smlouvy. Druhá částka bude poukázána po předání závěrečné zprávy a vyúčtování do 60 dnů.
  • Bod čl. 7 – čerpání dotace k realizaci akce nejpozději do 30.11.2016 – proč nemůže být ještě prosinec.
  • Bod – čl. 10 – publicita – vyvěšení loga Kraje minimálně 2ks plachet – 1x3m.
  • Nejsme schopni realizovat tuto smlouvu bez uzavření úvěru na zajištění akcí, poplatky z úvěru nejsou zařazeny do uznatelných nákladů v poskytnuté dotaci.

Návrh na termín dalšího jednání výboru  –  konec června