• 1. Ekonomika
  • Paní Hromádková přednesla ekonomickou zprávu o hospodaření. Stav pokladny je 79000 Kč, což by mělo zůstat pro spolufinancování grantů.
  • Připravit komplexní zprávu o hospodaření vletech 2008-2012 pro jednání valné hromady. Zajistí pí. Hromádková.
  • Byla podána žádost na Ministerstvo kultury na finanční příspěvek na konání Krajské přehlídky folklorních souborů 20-21.4.2012 v divadle DIOD Jihlava
  • Připravit a podat na Krajský úřad žádost na grant – Volný čas.Uzávěrka je 30.10.2012.Podmínkou pro přiznání je 30% podíl vlastních prostředků. Zajistí p.Novák, pí.Hromádková
 • 2. Příprava valné hromady a semináře
  • Z důvodu nepřítomnosti pana Nováka,pí.Urbanové a pana Hrubeše na Valné hromadě HORFOS, kteří se ve stejném čase zúčastní valné hromady FOS v Praze, kde budou hájit barvy Horácka je pověřen vedením Valné hromady HORFOS pan Voda, zprávu o činnosti přednese pan Brtník, zprávu o hospodaření a revizní zprávu přednese paní Hromádková.
  • Valná hromada se koná 17.11.2012 v 9,30 hodin v restauraci Princ v Jihlavě. Každý soubor obdržel pozvánkou s mapou, aby jeho zástupci nebloudili. V případě nedostatečného počtu, bude začátek posunut o půl hodiny.
  • prezence – Zbyšek Voda
   finance – pí.Hromádková
  • Připravení hlasovacích lístků (23 ks). Připraví p. Novák.
  • Individuelní členové HORFOS nemají hlasovací právo, ale mohou být voleni.
  • URGOVAT návratky na delegačních lístcích, plné moci pro zastupování na jednání FOS. Do dnešního dne se vrátili pouze 3 kusy. Poslat pozvánky na jednání valné hromady HORFOS nečlenským souborům, které působí v regionu, případně hostům. Zajistí pan Novák.
  • Vzhledem k tomu, že členové revizní komise nebudou na valné hromadě Horfos, předseda zajistí napsání zápisu a předání paní Hromádkové nejpozději 12.11.2012. Zajistí pan Hrubeš.
  • Vzhledem k tíživé finanční situaci souborů, výbor doporučuje nechat členské příspěvky ve stejné výši jako v minulém období.
  • Technické postředky pro prezentaci nového webu zajistí pan Voda.
  • Obědy v hodnotě 100 Kč na osobu v restauraci Princ, zajistí pro účastníky valné hromady pan Voda.
  • Připravit příspěvek do diskuse o nechuti horáckých souborů se vzdělávat a připravovat si svoje nástupce – p.Brtník
  • Presentaci nového webu provede správce webu Zbyšek Voda
  • Valná hromada bude pokračovat od 14 hodin Přehlídkou choreografii.
  • Přehlídka bude probíhat ve 3 blocích, při účasti 17 souborů z České republiky. Výbor konstatoval potěšení, že do vybraných souborů se dostal i soubor Pramínek Jihlava se zajímavým zpracováním pohádky Princeznička Svéhlavička od jaroměřického spisovatele Ondříčka.
  • Konkrétní rozpis souborů není zatím k dispozici- měl by být dle ARTAMY příští týden k dispozici, včetně časového sledu.
 • 3. Plán akcí
  • Zpěváček – 6.4.2013
   • Vzhledem k rekonstrukci LŠU a cenových požadavků DKO se bude soutěž konat v DDM Jihlava
  • Krajská přehlídka folklorních souborů – 20-21.4.2013
   • Uskuteční se v prostorách sokolovny a divadla DIOD v Jilavě.
  • Koncert zpěváčků – 26.4.2012
 • 4. Valná hromada FOS
  • Valná hromada FOSu se uskuteční 17.11.2012 v Kongresovém centru armády ČR v 10 hodin. (Účastnický poplatek je 500 Kč.) Aktivovat soubory k účasti nebo zaslání plných mocí k hlasování k rukám pana Nováka.
  • Vzhledem ke snížení financí FOSu o 47 % ze strany ministerstva kultury, nelze příliš spoléhat na finanční podporu ze strany FOSu na cokoliv v příštím roce.
  • připravit HSV a vyúčtování dotace, tak aby vyúčtování bylo do konce listopadu na FOS (jako v minulých letech) a bylo připraveno, když přijdou opožděné peníze. Připraví pí. Hromádková
 • 5. Různé
  • Výbor odsouhlasil:
   • Finanční odměnu Zbyšku Vodovi za vypracování nového webu a jeho uvedení do činnosti ve výši 1500 Kč.
   • Finanční odměnu Věře Hromádková za celoroční vedení účetnictví v částce 2500 Kč.
   • Proplacení opravy počítače a nákup cartrigí ve výši 2500 Kč panu Novákovi.
   • Nákup věcného daru a květin pro paní Evu Bačovskou v hodnotě do 1000 Kč, za dlouholetou práci ve výboru HORFOS, v souvislosti s ukončením jejího působení ve výboru.
  • Odvezení tanečních skript ze skladu souboru Vysočan a jejich následné uskladnění na firmě BS – textil s.r.o. Jihlava zajistí pan Voda.