• 1. Ekonomické informace
  • P. Brník a p. Hromádková podali žádost o dotaci na Kraj Vysočina v grantovém programu Volný čas, uzávěrka byla 30.11.2012.
  • Uzávěrka žádostí na krajské dotace je do konce ledna 2013. Budou připraveny žádosti o dotaci na Zpěváčka a žádost o dotaci na dětskou přehlídku.
  • Ekonomické informace z FOSu podal p. Novák.
  • P. Hromádková předala podklady na vyúčtování HSV na FOS žádost o příspěvek. Budou zaslány na základě pokynu z FOSu pravděpodobně až po zasedání výboru FOS 14.12.2012.
 • 2. Plán akcí na rok 2013
  • Zpěváček 6.4. 2013 – krajská přehlídka konaná ve spolupráci s DDM Jihlava
   • Místo konání bude DDM Jihlava.
   • Propozice budou upraveny hned v lednu, ještě před 1. výborem roku 2013. Budou zaslány souborům začátkem ledna 2013.
   • Propagace: p. Novák osloví deníky, na návrh p.Jedličky osloví veškeré kontakty muzea – plakát v PDF a případně 1bit. fotku a pár vět k činnosti k oslovení všech lidí na Kraji, popřípadě oslovení rádia Vysočina a paní Naďu Urbánkovou jako mediálního partnera nebo popřípadě i jako členku poroty. Oslovit i rádio Region z důvodu propagace 3 VIP akcí HORFOSu.
  • Krajská přehlídka dětských souborů a skupin – 20.-21.dubna 2013
   • Uskuteční se v divadle DIOD Jihlava.
   • Zabere celou Sokolovnu na 2 dny, nájem by měl stát asi 40 000,- Kč konkrétní požadavky se budou řešit na dalším zasedání výboru.
  • 26.dubna 2013 – koncert Zpěváčků v divadle DIOD
  • 10.-12. května 2013 Zpěváček – Velké Losiny
  • jarní a podzimní školení – pravděpodobně březen a říjen 2013
   • Návrh na školení – březen – metodika zpěvu, siločáry, mluvené slovo, stavba choreografie a zdroj čerpání materiálu.
   • říjen – 2 denní taneční školení – Jihlavsko
  • 24.-25.května 2013 – festival Horácko tančí a zpívá ve Světlé nad Sázavou – návrh na přehlídku „Prameny“
 • 3. Informace z valné hromady FOS
  • Ekonomické informace z FOSu podal p. Novák.
 • 4. Různé
  • Na základě usnesení výboru bude vyprovokováno jednání na kraji Vysočina hned na začátku roku 2013, aby bylo přehodnoceno vyúčtování dotací pro změnu podmínek grantů, aby bylo možné zahrnout do vyúčtování grantů náklady na nájem z důvodu největší finanční položky.
  • Uveřejnit soupis literatury (návrh p. Jedlička) – je možné udělat přehled veškerých publikací pro Horácko na web včetně i umístěni i některých publikací na web v případě svolení autora publikace.
  • Příští rok 2013 – návrh na ocenění pana Brtníka k 85.letům
  • 23.2.2013 – Brtníkoviny – pořad věnovaný panu Brtníkovi, v 19,00 hodin v divadle DIOD výbor odsouhlasil dar k výročí 85. pana Brtníka do výše 1000,- Kč a zaplacení účastnického poplatku p. Novákovi a Urbanové na jednání valné hromady FOS ČR.