• 1. Ekonomické informace
  • Příspěvky – celkem 23 souborů, 16 dětských + ostatní a jednotlivci – 241
  • Členské příspěvky – výše členských příspěvků se nemění – zaplacení do do konce února 2013 – zaslání informací všem čl. souborům.
  • Žádosti o dotace (Postupové přehlídky) – odeslat na kraj do 31.1. 2013.
  • Na základě podkladů z loňského roku novou žádost zpracuje p. Novák.
  • Změna vyhlášky 472 o sazbách při použití silníčních motorových vozidel – šlenům výboru bude při vyúčtování motorových vozidel použita základní sazba 3,60 Kč za km
  • Připravit daňové prohlášení – p. Hromádková + revizní komise
 • 2. Plán akcí na rok 2013
  • Pramínkoviny – 23.2.2013 v 16,00 a 19,00 hodin v DIODu
   • Na 19.00 hodin – vytvořit seznam pozvaných hostů např. na Kraj Vysočina – Kružíková, Lysá, Fialová+ved. Odboru, hejtman (odbor školství, odbor kultury) – primátor Koukal, ZUŠ.
   • Tiskovou zprávu připravil k rozeslání p. Jedlička.
  • Zpěváček 6.4. 2013 – krajská přehlídka konaná ve spolupráci s DDM.
   • Koná se v DDM Jihlava
   • Propozice a přihláška budou upraveny – zaslat souborům začátkem ledna 2013 – upraví p. Brtník, doplnit loga , větší okraje – rozešle DDM, upoutávka na web.
   • Náklady na dopravu budou proplaceny z dotací pouze na základě doložení kopie velkého technického průkazu, v případě nedoložení nebudou moct být náklady na dopravu proplaceny.
   • Paní Urbánková byla oslovena, ale bohužel žádný víkend nemůže z důvodu rozhlasového vysílání
   • Je třeba domluvit upoutávku do vysílání Regionálního rádia jako mediálního partnera. – propagace 3 VIP akcí HORFOS.
   • Návrh poroty: p. Fučík, Hora, Brtník st, Nápravníková, Michaela Šteráčková, Gros, Budín, Valová – rozezpívání
    • U nových porotců – doplnit – jména, datum narození, č. občanky, bydliště
   • Diplomy – vytiskne DDM
   • Ceny: 1-4. vyšší částka, 5-10 rovnocenná cena
   • občerstrvení – bageta + pití – zajistí DDM
   • Přihlášky je potřeba odeslat nejpozději do 28. 2. 2013
  • Krajská postupová přehlídka folklornich děstkých souborů – 20. – 21.dubna 2013
   • Krajská přehlídka se bude konat v prostorách Sokolovny a divadla DIOD v Jihlavě.
   • Celkový pronájem na dva dny by měl stát asi 40 000 Kč.
   • Konkrétní pžadavky se budou řešit na dalším zasedání výboru.
   • Zúčastněné soubory a skupiny musí být z Kraje Vysočina.
   • Na příštím výboru se bude jednat o složení poroty.
   • Přihlášky je potřeba odeslat nejpozději do 28. 2. 2013
  • Koncert Zpěváčků v divadle DIOD – 26. dubna 2013
  • Zpěváček – Velké Losiny – 10.-12. května 2013
  • Jarní školení – pravděpodobně 9. nebo 16. března 2013
   • Podle návrhu na valné hromadě HORFOSU
   • Navrhovaná témata – březen – metodika zpěvu, siločáry, mluvené slovo, stavba choreografie a zdroj čerpání materiálu.
  • Festival Horácko tančí a zpívá ve Světlé nad Sázavou – návrh na přehlídku \“Prameny\“ – 24.-25. května 2013
  • Celostátní kolo přehlídka folklornich děstkých souborů – v Jihlavě – 15. – 16. června 2013
  • Pražský jarmark – 27.8. – 1.9.2013
  • Luhačovice – Dětský festival – 13. – 15.9. 2013
  • Setkání vedoucích členských souborů FOS – 23. – 24.11.
  • Podzimní školení – pravděpodobně 19. říjen 2013
  • 2 denní taneční školení – Jihlavsko – říjen
 • 3. Informace FOS
  • Ekonomické informace z FOSu podal p. Novák.
  • Členské příspěvky stejné jako loni, OSA 975,věkový průměr nad 15 let musí zaplatit ose.
  • K příspěvkům doložit – přehled osob, jména příjmení, datum narození, bydliště – počet členů.
 • 4. Různé
  • Je možné zakoupit DVD – všesokolský slet.
  • Vybrat ocenění souborům
  • Dar k výročí 85. pana Brtníka do výše 1000,- Kč