• 1. Změna složení výboru HORFOS Jihlava
  • Na základě vlastní žádosti p. Ilony Mikešové, která požádala o odstoupení z výboru Horáckého folklorního sdružení z rodinných důvodů, proběhla změna složení výboru. Po jednání o možnostech způsobu vyřešení daného problému byla účast ve výboru navržena p. Jaroslavu Dřevovi (dříve člen kontrolní komise). Při hlasování přítomných členů výboru byl návrh 100% přijat a p. Dřevo se svým zvolením rovněž souhlasil.
  • Výbor je tedy od 2.3.2013 7 členný, Kontrolní komise 3 členná.
 • 2. Pramínkoviny
  • 23.2.2013 v 19:00 hodin v divadle DIOD Jihlava proběhla oslava 85. narozenin Míly Brtníka. Výbor ocenil výkony souborů Vrabčátka, Šípek a Pramínek Jihlava. Zprávy o tomto vystoupení se objevily v Českém rozhlase, Jihlavských listech a časopisu Folklor.
  • Připomínka: Dříve oslovit hosty, zástupce Kraje Vysočina, Ministerstva kultury, Města Jihlavy a další partnery.
 • 3. Zpěváček 2013 – krajská kolo konané v DDM Jihlava – 6.dubna 2013
  • Přihlášky zatím přišly od těchto souborů: Borověnka Štěpánov, Blansko, Velká Bíteš, Rožínka DR, Šípek, Pramínek, ZŠ Jihlava, Pacov, Žďár n.S. (celkem 53 dětí)
  • Úkoly:
   • Tisková zpráva, plakáty, propagace – p. Jedlička
   • Mediální partner Český rozhlas Jihlava – p. Novák
   • Prezenční listiny, 3 skupiny rozdělení dle věkových skupin – p. Brtník, p. Urbanová
   • Účastnické listy, diplomy – dle návrhu DDM
   • Občerstvení, bageta, pití – DDM
   • Prodej zpěvníků, CD , DVD
   • Dokumentace – video, foto
   • Ceny – účastnické a za umístění (16 cen)
   • Konferenciéři – Zbyšek Voda, Lenka Boudná
   • Porota – p. dr. Fučík, p. Brtník, p. Nápravníková, p. Hora, p. Brtníková, p. Štefáčková, náhradník p. Budín
   • Rozezpívání – p. Valová
 • 4. Krajská přehlídka dětských folklorních souborů – divadlo DIOD Jihlava – 20 a 21.4.2013
  • Přihlášeny soubory: Groš a Rožínka, Rouchováček, Borověnka Št., Drahánek, Mateřídouška, Kvítek 1 a 2, Bajdyšek 1 a 2, Dřeváček, Krahuláček, Šípek. (12 souborů)
  • Porota – Šárka Kuželová a Eva Zeťová (Artama) p. Fučík, p. Brtník, p. Hora, p. Bačovská, p. Skopová a zástupce Kraje Vysočina
  • Finanční dotace z Artamy – 6.000,- Kč (nájemné)
  • Videozáznam zajistí Josip Souček
  • Úkoly
   • Občerstvení: limonády – najít sponzora
   • Hostesky
   • Parkování autobusů – p. Dřevo
   • Výzdoba, propagace, výroba rollap
 • 5. Jarní školení – „Dítě a lidová píseň“ – sobota 4. května 2013
  • Lektor: Zdeněk Vejvoda
  • Uzávěrka přihlášek: 6. dubna 2013
 • 6. Finance
  • Členské příspěvky 2013, jmenný seznam a formulář zaslaly soubory:
   • Rožínka a Groš Dolní Rožínka, Drahan a Drahánek Blansko, Podjavořičan Telč, Bystřinka, Rozmarýnek a Studánka Žďár n.S.
  • Připravené podklady pro daňové přiznání 2012 (p. Hromádková, kontrolní komise)
  • Žádost o finanční prostředky z grantového programu Volný čas – Kraj Vysočina nebyla přijata.
 • 7. Různé
  • Poplatek OSA a repertoárový list souborů na akce.
  • Soubor Trnávka Pacov zažádal o pomoc při vydání a kopírování nahraného CD.
  • Soubor Bajdyš Třebíč požádal o pomoc s žádostí o dotaci na KÚ Jihlava.
  • Soubor Kalamajka Havlíčův Brod požádal o školení s panem Brtníkem. Proběhne 24.3.2013.
 • 8. Usnesení
  • Výbor odsouhlasil změnu ve složení výboru a kontrolní komise.
  • Souboru Trnávka Pacov v současné době nemůžeme finančně pomoct, ale budeme hledat řešení nebo doporučení.
  • Souboru Bajdyš Třebíč byla doporučena podpora žádosti.
  • Výbor Horfos odsouhlasil lektora p. Brtníka na školení v souboru Kalamajka Havlíčkův Brod. Je však potřeba dodat všechny doklady k vyúčtování (prezenční listina).
  • Příští schůzka výboru Horfos se bude konat 30. března 2013.