• 1. Zpěváček 2013, 6.4.2013 – sraz v 8,00 hodin DDM Jihlava
  • Sraz 8:00 v DDM Jihlava
  • Přihlášeno 53 účastníků, prezence proběhne dole v chodbě, šatny 1 nebo 2 patro.
  • Přihlášení:
   • 8 přihlášených starší kategorie
   • 42 účastníků hlavní kategorie
   • 15 účastníků mladší kategorie
  • V 9,45 proběhne úvod s přivítáním. Poté se zpěváčci začnou rozezpívat ve 2. patře.
  • Ceny:
   • 3. ceny mldší kategorie 1 nejml.
   • 10. cen hlavní kategorie
   • 3. ceny pro starší kategorie
  • Objednávka CD bude možná u prezence. CD se budou prodávat za 50 Kč/ks + náklady na dopravu.
  • Ceny zajistí p. Voda, Diplomy ing. Brtník. Je potřeba doplnit loga sponzorů.
  • Občerstvení objedná DDM (malé housky a větší bagety, pití – 1 balení sladké a 1 balení neslazené)
  • 10 členná porota – účast dle zdravotního stavu – zajišťuje ing. Brtník
  • Vyzvednout loga už v pátek, aby se daly soutěžní místnosti připravit ještě v pátek večer – zajistí ing. Voda
 • 2. Krajská přehlídka dětských souborů 2013 – 20.4.2013
  • Je přihlášeno 16 souborů.
  • Dopoledne proběhnou zkoušky, odpoledne vystoupení
  • Porota je zajištěna – viz minulý zápis.
  • Z Ministerstva kultury přišlo potvrzení na dotaci ve výši 25000,- Kč. Dalších 30 000 je přislíbeno z Kraje Vysočina.
  • Na pořízení videozáznamu je domluven p. Souček.
  • Pití zajistí sponzorsky Mc Donalds (domluvil p. Dřevo) – nutno zajistit logo na plakát.
  • Pořadí souborů bude rozlosováno na místě.
 • 3. Finance, členské příspěvky 2013
  • Pokladní hotovost činí k 15.3.2013 12 771,- Kč
  • Členské příspěvky k 26.3.2013 nezaplatily soubory – Strážiščan, Borověnka, Lubeňáček, Kamínek, Dřeváček, Okřešánek, Škubánek, Kvítek.
  • Do konce března se podalo daňové přiznání za HORFOS a proběhla likvidace (skartace) dokladů starších 10 let. To je za období 1998-2002.
  • 15.3.2013 proběhla revize účetní dokladů.
 • 4. Různé
  • Školení Škubánek – vzhledem k tomu, že v průběhu školení ani do 26. 3. 2013 nebyly uhrazeny Členské příspěvky nebyly náklady na školení přiznány.
  • V případě že budou dodatečně splněny podmínky, bude se HORFOS podílet pouze 50% nákladů.