Program schůze

 1. Zpráva o činnosti za rok 2017/2018
 2. Zpráva o hospodaření za rok 2017/2018
 3. Akce roku 2019
 4. Různé, diskuze

1) Zpráva o činnosti za rok 2017/2018

 • p. Novák přednesl přehled o činnosti HORFOSu za rok 2017-2018

Zpěváček 2018 

 • XIX. ročník krajského kola soutěže Zpěváček 2018 proběhl v Telči v sobotu 17. března 2018
 • České zemské kolo proběhlo 12. května 2018 v Chrudimi a účastnili se ho 3 dívky z Horácka – Eileen Niederlová, Viktorie Opatrná a Barbora Hrnčířová
  • Eileen Niederlová získala Cenu předsedy Spolku Tradice Chrudimska a Hlinecka, organizátora soutěže
  • Barbora Hrnčířová a Viktorie Opatrná postoupily do celostátního kola 2. června v Brně
 • koncert vítězů Zpěváčků (všech tří kategorií) proběhl 14. dubna 2018 na zámku v Třebíči

Zaplétání máje 2018

 • akce proběhla 5. května 2018 na Masarykově náměstí v Jihlavě (pořadatel: statutární město Jihlava, spolupořadatel Horácké folklorní sdružení, z.s.)
 • akce se zúčastnily dětské i dospělé folklorní soubory – Šípek Jihlava, Borověnka Štěpánov nad Svratkou, Bajdyšek Třebíč, Trnávka Pacov, Bajdyš Třebíč, Studánka Žďár nad Sázavou, Klas Kralice na Hané, HSPT Vysočan Jihlava, Pramínek Jihlava, Kohoutek Chrudim

Školení instruktorů 2018

 • proběhlo 2. – 5. července 2018 v Jihlavě, akce měla 24 účastníků

Podzimní školení HORFOS 2018

 • proběhlo 20.-21.10. 2018 na Rytířsku
 • téma: České Horácko
 • možnost účasti vedoucího souboru + 1 tanečního páru (cena 500kč osoba, další člen navíc 1000Kč/osoba)

Školení v souborech

 • proběhlo ve třech souborech (Kalamajka H.Brod, Stražišťan Pacov, Okřešánek)
 • byla navázána spolupráce s Muzeem Vysočiny Třebíč
 • dotace od kraje činila 200 tisíc na činnost

2) Zpráva o hospodaření za rok 2017/2018

 • příspěvky zaplatilo 6 dospělých (171 členů) a 15 dětských souborů (326 členů) – kromě souboru Velen Boskovice a Borověnka Štěpánov nad Svratkou – celkem 50 tis. kč
 • příjem: 328 tis. kč
 • dosavadní výdaje: 130 tis. kč
 • úplné znění zprávy přednesl p. Novák

3) Akce roku 2019

 • krajské kolo Zpěváček 2019 – 23. březen 2019 ZUŠ Jihlava
 • krajská postupová přehlídka dětských souborů – 13. duben 2019 DIOD Jihlava
 • koncert vítězů Zpěváčků – 27. duben 2019 Telč
 • Zaplétání máje – 4. květen 2019 Jihlava
 • celostátní kolo Zpěváčků – 25. května 2019 Karlovy Vary
 • školení instruktorů – 1. – 5. červenec 2019
 • podzimní školení HORFOS – 19. – 20. říjen 2019
 • letní tábor – 3. – 17. srpna 2019
 • Dudácké slavnosti Pacov – 16. červen 2019 (3. ročník) – pořadatel Stražišťan Pacov – zároveň bude výročí 50 let Stražišťanu
 • Horácko zpívá a tančí – 24. a 25. květen 2019
 • celovečerní vystoupení žďárských folklorních souborů – 12. duben 2019

4) Různé, diskuze

 • dotace: žádost na ministerstvo kultury na přehlídku dětských folklorních souborů v Jihlavě
 • zmínka o soutěži horáckých muzik – zatím nejsou finance
 • zmínka o krojovém vybavení – nejsou finance ani ochota je poskytnout
 • diskuze o GDPR: jak se řeší v jednotlivých souborech, jak řešit ve vztahu HORFOS a jednotlivé soubory, jak řešit při různých akcích, atd.
 • vedoucí jednotlivých souborů podepsali smlouvu o ochraně dat s HORFOSem
 • zbytek si vyřeší v souborech
 • B. Voda upozornil na zasílání emailů, přihlášek atd. ke správnému datu – poté jsou potíže s přihlašováním, organizací, …
 • upozornění ze strany organizátorů podzimního školení – na školení je potřeba posílat účastníky, kteří znají již základní kroky a držení – na základní kroky a držení lze využít školení v jednotlivých souborech
 • upozornění ze strany HORFOSU – vyhodnocení školení a podklady ke školení v souborech posílat okamžitě, aby bylo možno je zpracovat co nejdříve
 • dotaz souboru Velen Boskovice: co mohou požadovat po zřizovateli souboru (v tomto případě Městské kulturní středisko Boskovice), jak čerpat peníze z města
 • 2. dotaz souboru Velen Boskovice: na pořádání Horáckého bálu, který by chtěli mít v Boskovicích – nutnost termínu, místa konání, kapely, programu a ceny, nutnost oznámit konání akce na město, nahlásit akci (OSA – živá kapela, DILIA – divadlo)