1) Kontrola úkolů z minulého jednání výboru

 • Kontrola povedena – Zpěváček zajištěn v LŠU Jihlava – 23.3.2018

2) Podzimní školení  20.10.- 21.10.2018

 • Probíhat bude na Hotelu Rytířsko Jamné. Přihláška s návratkou rozeslány.
 • Přihlášky podaly soubory Bystřinka, Kamínek, Rozmarýnek, Studánka, Drahan, Drahánek, Velen, Stražišťan, Škubánek, Kalamajka, Vysočan, Pramínek Šípek – 44 osob + členové výboru
 • Pan Voda zajistil a domluvil podmínky v Hotelu Rytířsko. Probíhá příprava a zpracování skript a DVD pro školení – Horácké tance z Českého Horácka – připravuje pan Ing. Brtník.
 • Skripta předány do tiskárny.
 • Účastníkům zašleme jídelníček a mají za úkol si vybrat dopředu jídlo

3) Pozvánka na členskou schůzi – nevolební  

 • Rozešle s potvrzením Přihlášky na školení spolu s jídelníčkem – p. Novák

4) Vyúčtování dotace – Kraje Vysočina

 • Připravit podklady a doklady k vyúčtování pro Kraj Vysočina termín do 20.10.2018
 • Průběžný souhrn vyúčtování.

5) Příprava dětské folklorní přehlídky

 • Z důvodu obsazenosti termínu v DIODu a Sokolovny, bylo nutné změnit termín přehlídky na 13.4.2019
 • Vypsání žádosti o dotaci – formulář –  elektronicky a písemně ….. do 10.10.2018

6) Různé

 • proběhlo jednání na Kraji Vysočina – ohledně přehledu skupin a souborů působících v rámci Kraje Vysočina – chtěli by zaslat přehledy vedoucích souborů a kontaktů – jsou zasílány každoročně v rámci členských příspěvků členů HORFOSu.