1) Kontrola bodů z minulého jednání výboru

 • Souborům byly předány tiskopisy „Souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů dle nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob a v souladu se zákonem č. 101/2000Sb“ – stále probíhá

2) Podzimní školení 20.10.-21.10.

 • Probíhat bude na Hotelu Rytířsko, Jamné.
 • Je třeba připravit pozvánky a návratky na přihlášky.
 • Přihlášky připraví, doplní a rozešle souborům k informaci p. Novák.
 • P. Voda zajistí a domluví podmínky a termín hotelu Rytířsko.
 • Probíhá příprava a zpracování skript a DVD pro školení – Tance z Českého Horácka – připravuje Ing. Brtník.
 • Zaslat návratky přihlášek zpět do 30.9.2018.

3) Přehled hospodaření, vyúčtování dotací

 • Příspěvky mají zaplaceno
  • z dospělých souborů: Drahan, Drahánek Blansko, Kalamajka Havlíčkův Brod, Pramínek, Vysočan Jihlava, Studánka Ž.n.S., Stražišťan Pacov
  • dětské soubory: Bystřinka, Rozmarýnek, Kamínek Ž.n.S., Jeřabinka, Šípek, Vrabčátka, Dřeváček Jihlava, Groš a Rožínka Dolní Rožínka, Krahuláček Krahulčí, Okřešánek Okříšky, Škubánek Světlá nad Sázavou, Trnávka Pacov
 • Přehled hospodaření k 31.8.2018 přednesla p. Hromádková
 • Vytištění peněžního deníku a finanční uzávěry (musí být veřejně přístupná) – za roky 2016 a 2017. Zajistí p. Voda a kontrolní komise – probíhá.

4) Mezinárodní projekt INTERREG

 • Evropský projekt v rámci Kraje Vysočina, HORFOS, Jihočeský kraj, JIFOS a Dolní Rakousko.
 • Příhraniční projekt na financování kulturních aktivit v rámci regionů. Probíhá po stránce informování.

5) Příprava akcí na rok 2019

 • Krajské kolo Zpěváček 2019 – 23.3.2019 – možná LŠU Jihlava (k projednání)
 • Dětská folklorní přehlídka – 6.4.2019 – DIOD Jihlava
 • Koncert Zpěváčků – 27.4.2019 – možná Telč – aula (k projednání)
 • Zaplétání máje – 4.5.2019 – Jihlava
 • České národní kolo Zpěváček – 25.5.2019 – Karlovy Vary
 • Dudácké slavnosti – duben 2019 – Pacov
 • Podzimní školení – 19.-20.10.2019 – Rytířsko

6) Různé

 • Společnost pro lidové tradice – OSA smlouva
 • Nálepky – HORFOS – návrh p. Voda (21,-/36,-) – provádí firma z Bystřice nad Pernštejnem, matrici zachovají, pak je výroba levnější – ke zvážení