1) Kontrola úkolů z minulého jednání výboru

 • Souborům byly předány tiskopisy: Souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů dle nařízení EU  2016/679 o ochraně fyzických osob a v souladu se zákonem č. 101/2000Sb.

2) Hodnocení Českého zemského kola Zpěváček – Chrudim 12.5.2018

 • Reprezentovaly nás 3 zpěváčky:
  • Viktorie Opatrná Dřeváček Jihlava – 2. místo
  • Barbora Hrnčířová – Horácká muzika Žďár n. Sázavou – 3. místo
  • Eileen Niederlová – Studánka Žďár n. Sázavou, cena předsedy spolku Tradic Chrudimska a Hlinecka
 • Celostátní kolo Zpěváček – Děti a píseň v divadle Radost v Brně
 • Viktorie Opatrná Dřeváček Jihlava – na základě přehlídky v Brně byla nominována na MFF Strážnice 2018 do pořadu Zpěváčci.

3) Přehled hospodaření, vyúčtování dotací

 • Dotace – byla podána žádost o dotaci na činnost spolku HORFOS na rok 2018 – zpracovali p. Voda a Brtník ml. –  k dnešnímu dni byla smlouva doručena spolku.
 • V květnu 2018 bylo podáno vyúčtování krajského kola Zpěváček 2018 – k dnešnímu dni zatím nepřišlo vyjádření.
 • Členské příspěvky – přihlásil se nový soubor – z Velkého Meziříčí – Horáčan (7 členů)
 • Příspěvky mají zaplaceno – 6 dospělých souborů a 15  dětských souborů (celkem 474 členů)
 • Přehled hospodaření za 1. pololetí přednesla p. Hromádková
 • Na internetu roční uzávěra finanční hospodaření – z daňového přiznání…..
 • Vytištění peněžního deníku a finanční uzávěry (musí být veřejně přístupná) – za rok 2016, 2017 – p. Voda zajistí p. Voda a kontrolní komise

4) Mezinárodní projekt INTERREG

 • Evropský projekt v rámci Kraje Vysočina, HORFOS, Jihočeský kraj, JIFOS a Dolní Rakousko – příhraniční projekt  na financování kulturních aktivit v rámci regionů….

5) Různé

 • Školení – Instruktorské kurzy – 2-6.7. v DDM Jihlava – zástupci 7 souborů asi přibližně 30 účastníků
 • Školení v souborech – 24.3.2018 v Souborech Kalamajka a Malá Kalamajka chybí podklady k vyúčtování – doplní p. Brtník ml.
 • Školení v souboru Stražiťan Pacov – 3.6.2018 – podklady doplní p. Brtník ml.
 • Výbor jsme seznámili s aktualizaci firem a spolku – žádají o souhlas s uveřejněním (Alsenta Pacov)
 • Popřáli jsme společně p. Hromádkové k jejímu životnímu jubileu….