1) Hodnocení akcí 2017

 • Krajská přehlídka děts. souborů – doprac. DVD, 15 souborů, (75 tis. Kč předpoklad skutečnost 56 tis. – 30 tis. z MKČR a 5 tis. NIPOS, zbytek HORFOS)
 • Krajské kolo Zpěváček
 • Koncert vítězů Žďár n. S. – účast dobrá (5 000 Kč)
 • České zemské kolo Zpěváček
 • Zaplétání máje Jihlava
 • Seminář vedoucích souborů Jihlava
 • Podzimní seminář (předpoklad 45 tis, skutečnost 53 tis. – členské soubory 500 Kč, nečlenské 1 000 Kč) – Rytířsko
 • Školení v souborech – Drahan, Škubánek, Stražišťan
 • Zpěvníček z Telečska – dopracovat
 • Výročí souborů a osobností – 85. let Josef Hora, nečerpáno
 • Náklady na činnost výboru HORFOS – 10 tis. účetnictví, 12 tis. pronájem kanceláře, 8 tis. zbývající náklady (celkem 30 tis. Kč)
 • Dotace Kraji Vysočina – vyúčtována, odeslána (Strnadová)
 • Vyúčtovat dotaci MKČR na Dětskou přehlídku
 • Vyúčtovat dotaci MKČR na Českou zemskou přehlídku Zpěváček
 • Podat žádost o dotaci na krajské Kolo Zpěváček 2018
 • Podat žádost o dotaci na činnost HORFOS 2018
 • Od roku 2019 by se měly přehlídky Zpěváček, konat ve Šmeralově domě v Třebíči.

2) OSA – vyúčtování OSA 2017

 • repertoárové listy z Dětské přehlídky a Zpěváčků, zpracuje Z. Koukola.
 • Smlouva OSA 2018 – podepíše a pošle Zelinkovi J. Novák

3) V rámci evropského folklorního projektu MV Třebíč se uskuteční:

 • přehlídka folklorních muzik v Třebíči – 2018 (bude na zámku v Třebíči asi květen, oslovit soubory)
 • Koncert zpěváčků 2018
 • Zpěváček 2019
 • Koncert zpěváčků 2019
 • Dětská přehlídka 2019
 • Festival Světlá n. S. 2019

4) Soutěžní přehlídka

 • Kategorie folklorních muzik ZUŠ 2019 – 30, 20 a 10 tis. Kč odměny + 60 tis. náklady – propozice připraví M. Brtník
 • Kategorie dechových muzik ZUŠ 2019 – 30, 20 a 10 tis. Kč odměny + 60 tis. náklady – propozice připraví M. Brtník
 • Proběhnou další jednání s KrÚ v roce 2018

5) Krajské kolo Zpěváček 2018 17. 3. 2018

 • upravit propozice M. Brtník, poslat souborům, do neděle 18. 2. návratky přihlášek od souborů. Rozešle J. Novák. Koncert vítězů MV Třebíč 14. 4. 2018. České zemské kolo 12.5. Chrudim.

6) Skřipky a vzpomínky na M. Brtníka k 90. nedožitým narozeninám

 • 17. – 18. 2. 2018. 17. 2. v 18 hodin a 18.2. v 17 hodin DIOD Jihlava. Vstupenky v divadle DIOD.

7) Horácký bál Jihlava – 10. 2. 2018

 • vstupenky knihkupectví Jitka (Komenského Jihlava). Možno zamluvit u Jardy Dřevo a vyzvednout u vstupu. Studánka, Pramínek, Cimbál. muzika,

8) Předtančení Horácký ples, zaplétání máje 5. května 2018

 • možná bude chtít M. Brtník 4 páry Kalamajky

9) Krajské kolo Zpěváček 2017 – Telč 17. 3. 2018

10) Koncert vítězů Zpěváčků – 14. 4. 2018 MV Třebíč

11) Členská schůze a školení – říjen 20. – 21. 10.2018

 • výroční členská schůze
 • české horácké tance

12) Členské příspěvky:

 • 7 dospělých souborů – 19 600 Kč (196 členů)
 • 14 dětských souborů – 32 700 Kč (327 členů)
 • Individ. členové – 300 Kč, (Hrom., Bač., Voda)
 • Celkem – 52 600 Kč

13) Hospodaření HORFOS 2017

 • Příjmy 468 416 tis. Kč, Výdaje 452 823, Rozdíl + 15 594 Kč

14) Různé

 • J. Novák zašle propozice ke Zpěváčku a výzvu k zaplacení členských příspěvků pro HORFOS – Členské příspěvky – rozhodnutím valné hromady rozhodnuto o jednotném navýšení za člena 100 Kč. (Dosud bylo dospělí (70 a 80 Kč) – děti (50 Kč). Pro vyúčtování dotací budou nadále evidovány kategorie dětí (do 15 let), (nad 15 do 18 let), dospělí nad 18 let. Kalamajka příspěvky poslat do konce února
 • Prezentace Zpěvníku písniček v MV Třebíč
 • CD písniček z Horácka – udělat rozpočet (studio, doprava souborů, finanční podíl souborů ?, vydání CD)

15) Zpěvník písniček od souborů z jejich okresu

 • rozepsání
 • dodat 5 písniček + zdroj
 • Poslat do 18.2. 2018 spolu s návratkou na Zpěváčka.