Přítomni: Novák, Urbanová, Voda,  Brtník,

Omluveni: Bačovská, Jedlička, Hromádková, Dřevo, Koukola, Hrubeš

Zapsala : Urbanová

Program: 

  1. Vyúčtování dotace Kraje Vysočina uzávěrka 15.1.2020
  2. Vyúčtování dotace MK uzávěrka 31.1.2020
  3. Podání nové žádosti Krajské kolo Zpěváček 2020 – uzávěrka 31.1.2020
  4. Podání žádosti na činnost HORFOSu
  5. Doplnění spolkových dokumentů na Krajský soud Brno
  6. Různé