Přítomni: Novák, Hromádková, Urbanová, Voda,  Brtník, Dřevo, Koukola, Hrubeš

Omluveni: Bačovská, Jedlička

Zapsala : Urbanová

Program: 

  1. Příprava krajského kola Zpěváček 2020
  2. Uzávěrka vyúčtování 2019
  3. Hodnocení činnosti 2019
  4. Upřesnění způsobu podání žádosti o dotaci na činnost 2020
  5. Různé