Zápis č. 3  Výbor HORFOS – 6.6.2020 – 9,30  hod. v Jihlavě u p. Hromádkové

Přítomni: Novák, Hromádková, Urbanová, Voda,  Brtník, Dřevo, Koukola, Hrubeš

Omluveni: Bačovská, Jedlička, 

Zapsala : Urbanová

Program: 

 1. Hodnocení  činnosti za I. pololetí
 2. Akce Zpěváček a Dětské fol. přehlídky
 3. Finance, účetnictví
 4. Akce na rok 2021
 5. Podzimní seminář Rytířsko Jamné 16.- 18.10.2020
 6. Různé

Hodnocení  činnosti za I. pololetí

Proběhly přípravy Zpěváčka 2020 a na základě vyhlášení výjimečné situace díky Coronaviru byly veškeré akce zrušeny.  Pomalu se oživuje spolková činnost souborů.

Akce Zpěváček a Dětské fol. přehlídky

Co se připravilo tak se zrušilo 

10.10. termín pro Horácko

1.11. od p. Zelinky Moravské zemské kolo v Brně

21.11. ??? Termín celostátního zatím není stanoven

České zemské kolo zatím není stanoveno

Rozhodnutí pro konání Zpěváčka 2020  pokud bude podmíněno stanovením termínu na konání Českého zemského kola.  

Výbor odsouhlasil konání Zpěváčka 2020 pouze pro hlavní kategorii 10-15let.

Dětská fol. přehlídka v r. 2021, žádost by měla být podána do konce září 2020.

Finance, účetnictví

Daňové přiznání bylo podané v řádném termínu, peníze se žádné neplatily, protože jsme příspěvkové organizace, výsledek byl v mírném zisku.

Dokument finanční Bilance – uzávěra 2019 se poslal na Krajský soud Brno.

Zpráva – Výroční zpráva na Ministerstvo kultury – bude odeslána do konce června 2020.

Číslo rozhodnutí – 18-14744/2018 OR NK – je potřeba odeslat p. Meitnerovi.

Členské příspěvky byly uhrazeny od souborů Kalamajka, Okřešánek, Blansko, Pramínek, Studánky, Bystřinka, Drahánek, Groš, Kamínek, Rozmarýnek, Šípek a Vrabčátka, Bajdyš.

Přehled hospodaření –  se situací nás seznámila p. Hromádková.

Akce na rok 2021

Připravované akce od března do května 2020 byly zrušeny

 • 4.-9.7. 2020 Školení instruktorů v Jihlavě – DDM Jihlava uzávěrka přihlášek do 15.6.2020
 • Školení v souborech – Strážišťánek, Borověnka
 • 10.10. Krajské kolo Zpěváček 2020
 • 26.-28.6.  proběhne internetová Strážnice na televizi NOE

Akce 2021

 • 20.3.2021 Zpěváček 2021
 • 10.4.2021 Koncert vítězů Zpěváček 2021
 • 17.4. 2021 Dětská folklorní přehlídka (krajská)
 • 15.-16.5.2021 Přehlídka lidových muzik

Podzimní seminář Rytířsko Jamné 16. – 18.10.2020 spojené s Valnou hromadou HORFOS

5. členská schůze (volební) – Valná hromada 17.10. v 19 hodin 

dvě prezenční listiny – školení a členská schůze

Různé

 • Pohádka o modrotisku – p. Dvořáková – shání peníze na tisk
  • Možnost i objednání knih s cenovým zvýhodněním.
  • Výbor odsouhlasil o odběr asi 50Ks, zjistit cenu výtisku.
 • Jeden krojovaný pár na Velehrad – v červenci 4.-5.2020
 • Úkol pro všechny členy – vytipovat a doplnit členy výboru
 • Termín dalšího výboru –   12.9.2020