Datum a místo jednání: 17. 11. 2016,  9,30 hod , Bří. Čapků 21, Jihlava

Ekonomické záležitosti

Vyúčtování a hodnocení školení

 • Vyúčtování školení provedla p. Hromádková, vypracováním hodnocení školení byl pověřen p. Novák.

Vyúčtování dotace na kalendářní rok 2016

 • Výbor se zabýval kompletací dokladů pro vyúčtování dotace Kraje Vysočina poskytnuté na rok 2016. Podrobný přehled vypracuje p. Novák a p. Hromádková.
 • Školení v souborech – Okřešánek,12.11. Škubánek, 13.11.Krahuláček, 29.10. Kalamajka
 • Oslava 25 let trvání Horfos
 • Ochranný svaz autorský, poplatek, práce na CD, prezentace Horfos 25 let
 • Provozní náklady spolku 2016

Plán akcí na rok 2017

Zpěváčci 25. 3. 2017

 • Krajské kolo se uskuteční v termínu –  sobota 25. 3. 2017 v Telči.
 • Přihlášky do soutěže se budou rozesílat v lednu 2017 všem členským i nečlenským souborům a na všechny školy v Kraji Vysočina ( + budou vyvěšené na webu Horfos).
 • Rozeslání podkladů a přihlášek na soutěž – odpovídá  Ing. Brtník
 • Uzávěrka přihlášek  10.2.2017  – Ing. Brtník.
 • Porota – budou 2 poroty
 • Zpěváčci na tři kategorie – hlavní kategorie 10-15 let s postupem 2 zpěváčků do Českého zemského kola v Telči  13.5.2017, mladší kategorie do 9 let a kategorie nad 16 – 26  let.
 • Ceny pro výherce budou zajištěny.
 • Koncert vítězů Zpěváčků se uskuteční ve Žďáře nad Sázavou v termínu 22. nebo 29. 4. 2017.

Krajská přehlídka dětských folklorních souborů v Jihlavě  8.-9.4.2017

 • Pozvánku by měly dostat všechny členské soubory Horfos nebo soubory s působením v Kraji Vysočina a horáckého regionu.
 • Přihlášky zašle p. Novák / p. Bačovská návratky vrátit nejpozději do 10.2.2017.
 • Porota – 5ti členná  – 1 soubor postupuje na celostátní přehlídku do Jihlavy.

Podzimní školení

 • Proběhne v říjnu 2017 v Rytířsku. Termín bude upřesněn.

Různé

 • připravit podklady na jednání s Krajem Vysočina, senátorem Milošem Vystrčilem a radní Ing. Fišerovou – pověřen Novák
 • Dle připomínek členů výboru na závěr jednání domluvit termín další