Kontrola úkolů z minulého jednání

 • Souborům byly rozeslány propozice a přihlášky na rok 2017 a ternímy uzávěrek byly stanoveny na 10.2. (Zpěváček) a 20.2. (Krajská přehlídka dětských fol. Souborů).
 • Upřesnění termínů koncertů vítězů Zpěváček  ve Žďáře nad Sázavou termín byl určen na 22.4. místo zajistí p. Koukola.
 • 6.5. Zaplétání máje Jihlava
 • Říjen 2017 – podzimní školení
 • Školení v souborech

Výbor a komise

 • Byly doplněny kontakty a osobní údaje nových členů výboru a komise.
 • Proběhne změna zápisu v rejstříku spolků u Krajského soudu.

Finance, dotace a žádosti 

 • Souborům byly rozeslány formuláře k členských příspěvkům a návratky na doplnění informací od souborů a kontakty na soubory.
 • Jsou připraveny daňové přiznání za rok 2016.
 • Už by měl být zpracován peněžní deník za rok 2016 od p. Vlkové v elektronické podobě.
 • Přehled o hospodaření přednesla p. Hromádková. Hospodářskou agendu připravuje paní Hromádková k předání p. Vlkové.
 • Měla by proběhnout dohoda p. Voda, p. Vlková a p. Hromádková o změně bankovního účetnictví a předávání účetních výpisů elektronickou formou a kopie předat p. Hromádkové. Do konce měsíce ledna uskutečnit změny v Čs. spořitelně.
 • Je potřeba udělat finanční uzávěra za rok 2015 a 2016 a poslat na Krajská soud Brně.
  • Za plnění bodu odpovídá p. Ing. Voda.
 • Dotace – zatím nevíme výsledky schválení podané žádosti na MK.
 • Uzávěrka na žádosti o dotaci na Kraji Vysočina je do 27.1.2017

Internet a členské příspěvky

 • Doplnit a opravit složení výboru.
 • Opravit tiskopis a výši členských příspěvků.
 • Změnit barvu loga – z černé na modrou

Různé – termíny akcí

 • Na Kraji Vysočina proběhlo jednání s p. Fischerovou ohledně nové soutěže muzikantů vychovávaných v ZUŠ. Je potřeba rychle jednat na kraji aby tato smlouva byla uzavřena a v rámci ZUŠ, abychom donutily ZUŠky  aby se také zajímaly o folklor.
 • Jednání a příprava propozic pro soutěž připraví p. Brtník a Ing. Voda včetně získání dotace – akce VIP a do konce července podat žádost aby žádost byla za rok 2018 schválena. Uskutečnit jednání na Kraji Vysočina s p. Seidlem a p. Fischerovou.
 • Májky – předjednáno, že by to hradilo Město Jihlava, p. Brtník se chce domluvit, kolik by nám přispěly na soubory. Do příštího jednání by se upřesnily propozice a organizační náklady (doprava, strava, krojovné).
 • Mluvené slovo – kontakt na p. Strašákovou (mluvené slovo) – přehlídka choreografie
 • Školení pro vedoucí souborů – mluvené slovo – do konce června – do budoucna
 • řešit školení co nejdříve ze začátku roku (leden, únor).

Další jednání výboru je stanoven na soboru 4.3.2017  v 9:30 hod u p. Hromádkové