Finance

 • Přehled členských příspěvků 2017 – přednesla paní Hromádková, k  31.1.  zaplaceno od 4 souborů
 • Účetní uzávěra za rok 2014 a 2015 – účetní p. Hromádková a p. Vlková
 • Účetní podklady za leden až prosinec za rok 2016 je potřeba připravit k daňovému přiznání – zpracuje p. Vlková.
 • Pokladna zůstane u p. Hromádkové
 • V případě použití soukromého vozidla pro akce pořádané Horfosem bude účtováno podle vyhlášky č. 440/2016 Sb. základní sazba 3,90 Kč.
 • Změna a doplnění smlouvy s Českou spořitelnou upravit do 3.3.2017 – Voda a Novák
 • Zřízení internetové bankovnictví – do 3.3.2017

Zpěváček 25.3.2017

 • Propagace – Jedlička – náčrt na plakát – doplnění OSA a Kraje Vysočina (loga) a doplnit ostatní loga sponzorů, Igráček, Centropen
 • Program –  9,00 prezence, 10,00 hod. začátek
 • Propagace – pozvánky k poslání sponzorům a na Kraj Vysočina
 • Internetová propagace – Internet a Facebook – Zbyšek Voda
 • Připravit k výrobě keramiku – ptáček 15ks, 20ks domeček – placek
 • Věcné ceny – Igráček, Centropen, Taneční melodie, Zpěvníček z Dolní Vilímče
 • Porota – 10 osob
 • Přihlášených je asi přes 60 účastníků.
 • Stravování – zelené a žluté stravenky
 • Doprovodná akce – výstava hraček na zámku domluví p. Novák s p. Norkem
 • Smlouvy pro porotce připraví p. Hromádková.

Krajská přehlídka dětských folklorních souborů – 8. – 9.4.2017

 • Komise na Ministerstvu kultury ještě nerozhodla zda nám něco přispějí.
 • Žádost o dotaci na Kraj Vysočina zatím nebyla podána !!! – co nejdříve.
 • Přihlášené soubory –  zatím jen Rozmarýnek, Kamínek I. a II.,  Krahuláček I. a II., Bystřinka, Šípek, Pramínek.
 • Propagace – Plakát  a pozvánky –  (loga) Sokol, Kraj Vysočina, Horfos
 • Věcné ceny – sehnat od sponzorů
 • Občerstvení – promyslet do příštího výboru

Koncert vítězů Zpěváček 2017 – 22.4.2017 – Žďár nad Sázavou

 • Pravděpodobně bude uskutečněn v DDM .
 • Vyřešit doprovodnou muziku – Horácká muzika – Žďár nad Sázavou

České zemské kolo 13.5.2017

 • Propozice jsou na stránkách ARTAMY
 • Propozice doplnit o naše připomínky.
 • Připravit  program – zkoušky a soutěž, je potřeba zahrnou do harmonogram.
 • Harmonogram a program zpracuje p. Brtník a Voda.
 • Ubytování a občerstvení návrhy připraví p. Novák
 • Věcné ceny – p. Hrubeš

Úkoly z minula

 • Čestné prohlášení – členská schůze – stále trvá – úkol p. Dřevo
 • Ověřené podpisy – na Czech Point

Různé

 • Odeslat Zpěvník – p. Brtníka st. – zajistí – p. Voda
 • Strážišťan Pacov – dětská složka – žádost o školení – zatím nejsou uhrazeny příspěvky od souboru, zatím není specifikováno, není jasné o co konkrétně mají zájem (tanec, zpěv, pohybovou průpravu, muzika…).
 • OSA – uzavřená smlouva – a na základě smlouvy byla vystaveny 2 faktury.
 • Noty – porota – přihlédnout u vyhodnocení – kdo nebude mít noty, nebude vyhodnocen.
 • Kopie – technických průkazů pro vyúčtování cestovného.
 • Nejdůležitější podat žádost o dotaci na Kraj Vysočina – zajistí p. Jedlička

Další jednání výboru je stanoven na sobotu 4.3.2017  v 13,30 hod Strojírenská 8/9, Jihlava