ZÁPIS Č. 3

z jednání výboru HORFOS dne 25. 4. 2024 v Jihlavě

Přítomni:         Ing. Miloslav Brtník, Hana Březinová, Ing. Bohuslav Voda, Iveta Urbanová, Mgr. Jaroslav Dřevo

Omluveni:       Mgr. Kateřina Hodinková Fuková, Zdeněk Koukola, Jaroslav Jeřábek

Zapsal:            Mgr. Jaroslav Dřevo

Ověřil:             Ing. Miloslav Brtník

Program jednání:

 1. Kontrola splněných bodů ze zápisu výboru ze dne 23. 3. 2024
 2. Způsob proplácení cestovních příkazů
 3. Organizace „Zaplétání máje“ dne 4. 5. 2024
 4. Informace a vyhodnocení koncertu vítězů „Zpěváček 2024“
 5. Termíny akcí na rok 2025
 6. Školení souborů

Ad. 1)

 • Zajištění organizace koncertu na zámku Třebíč
 • Náměty pro konání krajského kola „Zpěváček 2025“

Ad. 2)

 • Projednání způsobu proplácení cestovních příkazů – dle platné vyhlášky

Ad. 3)

 • Moderování na jevišti – Mgr. Lenka Boudná
 • Inspice – Jaroslav Dřevo, Iveta Urbanová, Bohuslav Voda
 • Cestovní příkazy, prezenční a repertoárové listy – Hana Březinová
 • Sraz pořadatelů v 08:30 hod. od 09:00 hod. výzdoba jeviště a umístění stuh na Májku – Jaroslav Dřevo, Lenka Boudná, Bohuslav Voda
 • Schválený program a časový harmonogram – vytisknou koupie (5x A3, 5xA4)
 • Ubytování a stravu chorvatským souborům Holubička a Končenická chasa – zajití Bohuslav Voda v penzionu Datlík ve Štokách
 • Příjezd chorvatských souborů 3. 5. 2024, po ubytování – prezenční vystoupení chorvatských souborů na Masarykově náměstí ve 14:00, 15:00 a 16:00 hod.
 • Příjezd souboru Velen v pátek 3. 5. 2024 – zkouška a ubytování v tělocvičně DDM Jihlava
 • Večeře pro Holubičku, Končenickou chasu a Velen zajištěna v DKO Jihlava
 • Zkouška účinkujících souborů – 19:00 hod. DDM Jihlava
 • V 09:00 hod. zahájení zkoušek účinkujících souborů
 • Převlékání a zázemí pro soubory tělocvična MMJ – ul. Hluboká

Ad. 4)

 • Z krajského kola do Zemského národního kola postoupilo 5 zpěváčků
 • Proběhlo vyúčtování soutěže
 • Koncert na zámku v Třebíči – velice kladné ohlasy ze strany obecenstva a pronajímatelů prostor

Ad. 5)

 • Předpokládané termíny Zemského národního kola Zpěváček 2025 proběhne v kraji Vysočina a to dne 17. nebo 24. 5. 2025
 • Nutno zajistit reprezentativní prostory – nejlépe Komunitní centrum a zámek Telč
 • Další termíny: přehlídka dětských folklórních souborů – 22. 3. 2025

                        krajské kolo „Zpěváček 2025“ – 5. 4. 2025

                        koncert vítězných zpěváčků – 26. 4. 2025

Ad. 6)

 • Na základě žádosti již proběhla školení v souborech Šafranice Čebín a Strážišťánek Pacov
 • Po dohodě termínů proběhnou školení v souborech Kalamajka, Drahan a Drahánek

Zápis z 3. výboru HORFOS